Pretpreg. otv. blende

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Kada pritisnete i zadržite tipku kojoj ste dodijelili funkciju [Aperture Preview] otvor blende postavlja se na zadanu vrijednost otvora blende i možete provjeriti zamućenje prije snimanja.

  1. MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] › postavite funkciju [Aperture Preview] na željenu tipku.
  2. Kad snimate fotografije, potvrdite slike pritiskom na tipku kojoj je [Aperture Preview] dodijeljen.

Savjet

  • Iako možete promijeniti vrijednost otvora blende tijekom pretpregleda, objekt može postati defokusiran ako odaberete svjetliji otvor blende. Preporučujemo da ponovno prilagodite izoštravanje.