Fokusiranje na ljudske oči

Fotoaparat može automatski prepoznati lice i oči te se fokusirati na oči (Eye AF). Sljedeće se objašnjenje odnosi na slučajeve kad je cilj prepoznavanja čovjek. Moguće je otkriti najviše osam lica objekata.

Dvije su metode provođenja funkcije [Eye AF], s razlikama između njihovih specifikacija. Odaberite način koji najbolje odgovara onome što radite.

Stavka [Funkcija Face/Eye Prior. in AF] [Eye AF] putem prilagodljive tipke
Karakteristike Fotoaparat će najveći prioritet staviti na otkrivanje lica/očiju. Fotoaparat će otkrivati isključivo lica/oči.
Prethodna priprema
 • Odaberite [Face/Eye Prior. in AF][On].
 • Odaberite [Face/Eye Subject][Human].
Dodijelite opciju [Eye AF] željenoj tipki s pomoću [Custom Key/Dial Set.] ili [Custom Key/Dial Set.].
Kako postaviti [Eye AF] Do pola pritisnite gumb zatvarača.*1 Pritisnite tipku kojoj ste dodijelili funkciju [Eye AF].*2
Pojedinosti o funkcijama
 • Kada fotoaparat otkrije lice ili oku unutar ili oko označenog područja izoštravanja, najveći će se prioritet staviti na izoštravanja lica ili oka.
 • Ako fotoaparat unutar ili oko označenog područja izoštravanja ne otkrije niti lica niti oči, izoštrit će drugi objekt koji se može otkriti.
 • Fotoaparat se isključivo fokusira na lica ili oči bilo gdje na zaslonu bez obzira na postavku za [Focus Area].
 • Fotoaparat neće automatski izoštriti drugi objekt ako nigdje na zaslonu ne otkrije lice ili oči.
Način fokusiranja Slijedi postavku određenu funkcijom [Focus Mode] Slijedi postavku određenu funkcijom [Focus Mode]
Područje izoštrav. Slijedi postavku određenu funkcijom [Focus Area] Područje fokusa privremeno zauzima cijeli zaslon bez obzira na postavku za [Focus Area].


*1Ova je radnja za izvršavanje funkcije [Eye AF] tijekom snimanja fotografija. Tijekom snimanja filmova, funkcija [Eye AF] je aktivirana bez pritiska na gumb zatvarača sve dok su lica i oči otkrivena.

*2 Bez obzira na to je li funkcija [Face/Eye Prior. in AF] postavljena na [On] ili [Off], možete upotrijebiti [Eye AF] putem prilagodljive tipke dok pritišćete prilagodljivu tipku kojoj ste dodijelili [Eye AF].


[Eye AF] s prilagodljivom tipkom

Funkcija Eye AF može se upotrijebiti dodjelom [Eye AF] prilagodljivoj tipki. Fotoaparat može fokusirati oči sve dok tipku držite pritisnutom. Korisno je kad privremeno želite primijeniti funkciju Eye AF na cijeli zaslon bez obzira na postavku za [Focus Area].

Ako nisu otkrivena lica ili oči, fotoaparat ne fokusira automatski.

 1. MENU (Setup) › [Operation Customize][Custom Key/Dial Set.] ili [Custom Key/Dial Set.] › željena tipka, a zatim dodijelite funkciju [Eye AF] tipki.
 2. MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Face/Eye Subject][Human].
 3. Usmjerite fotoaparat na ljudsko lice i pritisnite tipku kojoj je dodijeljena funkcija [Eye AF].

  Za snimanje fotografije pritisnite tipku okidača uz pritiskanje slike.

Fokusiranje na oči životinje ili ptice

Postavite funkciju [Face/Eye Subject] na [Animal] ili [Bird] prije snimanja.

Savjet

 • Postavljanjem funkcije [Face/Eye Frame Disp.] na [On] olakšava provjeru statusa otkrivanja lica ili očiju.

Note

 • Funkcija [Eye AF] možda neće raditi dobro u sljedećim situacijama:
  • kada osoba nosi sunčane naočale
  • kada kosa prekriva oči
  • u uvjetima slabog osvjetljenja ili pozadinskog osvjetljenja
  • kada su oči zatvorene
  • Kada je objekt u sjeni.
  • Kada je objekt izvan fokusa.
  • Kada se objekt previše pomiče
  Postoje i druge situacije u kojima se neće biti moguće fokusirati na oči.
 • Kada fotoaparat ne može fokusirati ljudske oči, otkrit će i fokusirati lice. Fotoaparat ne može fokusirati oči ako ne pronalazi ljudska lica.
 • U nekim uvjetima fotoaparat možda uopće neće prepoznati lica ili kao lica može slučajno prepoznati druge objekte.