Area/Date/Time Setting

Možete postaviti područje (kad upotrebljavate fotoaparat), ljetno vrijeme ([On]/[Off]), format prikaza datuma te datum i vrijeme.

Zaslon postavki područje / datum / vrijeme automatski se prikazuje kad uključite proizvod prvi put ili nakon pražnjenja unutarnje punjive pričuvne baterije. Odaberite ovaj izbornik za postavljanje datuma i vremena nakon prvog postavljanja datuma i vremena.

  1. MENU (Setup) › [Area/Date][Area/Date/Time Setting] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Area Setting:
Postavljanje područje na kojem ćete upotrebljavati fotoaparat.
Daylight Savings:
Odabir Daylight Savings [On] / [Off].
Datum/Vrijeme:
Postavlja datum i vrijeme.
Date Format:
Odabir formata prikaza datuma.

Savjet

  • Za punjenje unutarnje punjive pričuvne baterije umetnite napunjeni komplet baterija i proizvod nemojte uključivati 24 sata ili dulje.
  • Ako se sat ponovno postavlja pri svakom punjenju baterije, unutarnja punjiva pričuvna baterija možda je istrošena. Obratite se servisu tvrtke.