Access Point Set.

Pristupnu točku možete registrirati ručno. Prije pokretanja postupka provjerite imate li SSID naziv pristupne točke, sigurnosni sustav i lozinku. U nekim uređajima lozinka može biti unaprijed postavljena. Pojedinosti potražite u uputama za rad pristupne točke ili se obratite administratoru pristupne točke.

 1. MENU (Network) › [Wi-Fi][Access Point Set.].
 2. Odaberite pristupnu točku koju želite registrirati.

  Kada se na zaslonu prikazuje željena pristupna točka: Odaberite željenu pristupnu točku.

  Kada se na zaslonu ne prikazuje željena pristupna točka: Odaberite [Manual Setting] i postavite pristupnu točku.

  • Ako odaberete funkciju [Manual Registration], unesite SSID naziv pristupne točke, a zatim odaberite sigurnosni sustav.
  • Ako odaberete [WPS PIN], možete registrirati pristupnu točku unosom šifre PIN-a prikazane na fotoaparatu na povezani uređaj.
 3. Unesite lozinku i odaberite opciju [OK].

  • Pristupne točke bez (oznaka zaključavanja) ne zahtijevaju lozinku.
  • Imajte da umu ako otkrijete lozinku, možda ćete otkriti lozinku trećim stranama. Pobrinite se da nitko nije u blizini kad je otkrivate.
 4. Odaberite opciju [OK].

Ostale stavke postavljanja

Ovisno o statusu ili načina postavljanja pristupne točke, možete postaviti više stavki.

Za neregistrirane pristupne točke odaberite gumb [Detail] na zaslon za unos lozinke.

Za registriranu pristupnu točku pritisnite desnu stranu kotačića za upravljanje na zaslonu odabira pristupne točke.

Prioritetna veza:
Odaberite [On] ili [Off].
IP Address Setting:
Odaberite [Auto] ili [Manual].
IP Address:
Ako unosite IP adresu ručno, unesite postavljenu adresu.
Subnet Mask/Default Gateway/Primary DNS Server/Second DNS Server:
Ako ste postavku [IP Address Setting] postavili na [Manual], unesite svaku adresu sukladno mrežnom okruženju.

Savjet

 • Kad odaberete registriranu pristupnu točku, funkcija [Priority Connection] za pristupnu točku postavlja se na [On], time dajući prioritet veza na pristupnu točku.
 • Pristupna točka kojoj se daje prioritet označena je ikonom (kruna).

Note

 • Kad se pristupna točka registrira, funkcija [Priority Connection] za pristupnu točku postavlja se na [On]. Ako želite prekinuti preferencijalno povezivanje na određenu pristupnu točku, postavite funkciju [Priority Connection] za pristupnu točku na [Off].