Monitor Flip Direction

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Smjer zaslon prikaza fotografija i izbornika može se preokrenuti u skladu s time kako se monitor otvara i smjeru monitora.

  1. MENU (Setup) › [Monitor][Monitor Flip Direction] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Automatski:
Preokreće smjer zaslona monitora otkrivanjem načina kako je monitor otvoren i smjerom monitora.
Horizontal Flip:
Preokreće zaslon monitora vodoravno tijekom snimanja.
180 Degree Flip:
Zakreće zaslon monitora za 180 stupnjeva za sve vrste prikaza poput zaslona fotografija i izbornika.
No Flip:
Ne preokreće zaslon monitora.

Savjet

  • Uzastopnim pritiskom tipke kojoj je funkcija [Switch Monitor Flip Disp] dodijeljena, možete prebaciti postavku redoslijedom [Horizontal Flip][180 Degree Flip][No Flip][Horizontal Flip]. Kad je funkcija [Monitor Flip Direction] postavljena na [Auto], metoda se prikaza privremeno prebacuje, a vrijednost postavke ostaje [Auto].

Note

  • Čak kad je funkcija [Monitor Flip Direction] postavljena na [Horizontal Flip], smjer zaslona monitora tijekom reprodukcije neće se preokrenuti.