Reprodukcija slika u dijaprojekciji (Slide Show)

Automatski reproducira slike bez prekida.

  1. MENU(Playback) › [Viewing][Slide Show] › željena postavka.
  2. Odaberite opciju [Enter].

Pojedinosti stavke izbornika

Repeat:
Odaberite stavku [On] za reprodukciju slika u neprekidnoj petlji ili [Off] za izlazak proizvoda iz dijaprojekcije nakon jedne reprodukcije svake slike.
Interval:
Odaberite interval prikazivanja slike između [1 Sec], [3 Sec], [5 Sec], [10 Sec] ili [30 Sec].

Prekidanje prikaza slajdova usred reprodukcije

Pritisnite tipku MENU da biste prekinuli dijaprojekciju. Dijaprojekciju ne možete pauzirati.

Savjet

  • Tijekom reprodukcije možete prikazati sljedeću/prethodnu sliku pritiskom desne/lijeve strane upravljačkog kotačića.
  • Dijaprojekciju možete aktivirati samo kada je [View Mode] postavljen na [Date View] ili [Folder View(Still)].