Auto/Manual Swt. Set.

film, ubrzano i usporeno snimanje

Kad snimate videozapise, možete prebacivati između automatskih i ručnih postavki zasebno za otvor blende, brzinu okidanja i ISO osjetljivost kao što biste sa sustavom kontrole ekspozicije na profesionalnom fotoaparatu. Unaprijed postavite [Exposure Ctrl Type] na [Flexible Exp. Mode].

  1. MENU (Exposure/Color) › [Exposure][Auto/Manual Swt. Set.] › željena stavka postavke.

Pojedinosti stavke izbornika

Prekidač Av Auto/Manual:
Prebacivanje vrijednosti otvora blende između [Auto] i [Manual].
Prekidač Tv Auto/Manual:
Prebacivanje brzine okidanja između [Auto] i [Manual].
ISO Auto/Manual Set:
Prebacivanje ISO osjetljivosti između [Auto] i [Manual].


Prebacivanje između [Auto] i [Manual] s pomoću prilagodljivih tipki

Kad je [Exposure Ctrl Type] postavljen na [Flexible Exp. Mode], sljedeće su funkcije dodijeljene prilagodljivim tipkama tijekom snimanja videozapisa.

  • [Av Auto/Manual Switch]: Gumb IRIS (Blenda)
  • [Tv Auto/Manual Switch]: gumb SHUTTER (zatvarač) na kotačiću za upravljanje
  • [ISO Auto/Manual Set]: Gumb ISO (ISO osjetljivost)
Svaki put kad pritisnete i držite prilagodljivu tipku, vrijednost otvora blende, brzina okidanja ili ISO osjetljivost se prebacuje između [Auto] i [Manual].
Kad je [Manual] odabran, vrijednosti se mogu zaključati pritiskom određene tipke. Možete upotrijebiti ovu funkciju kako biste spriječili da se vrijednosti slučajno ne promijene.
Kad je [Auto] odabran, pravilna se ekspozicija automatski postavlja i kad je [Manual] odabran, vrijednost otvora blende, brzina okidanja i ISO osjetljivost se mogu postaviti na sljedećim kotačićima.
  • Vrijednost otvora blende: prednji kotačić
  • Brzina okidanja: kotačić za upravljanje
  • ISO osjetljivost: stražnji kotačić

Note

  • Kad postavite vrijednost otvora blende s prstenom za otvor blende, vrijednost prstena za otvor blende ima prioritet nad vrijednosti kotačića.