Snimanje standardne bijele boje za postavljanje balansa bijele boje (prilagođen balans bijele boje)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

U sceni u kojoj se ambijentalno svjetlo sastoji od više vrsta izvora svjetla preporučuje se upotreba prilagođenog balansa bijele boje kako bi se bjelina točno reproducirala. Možete registrirati tri postavke.

 1. MENU (Exposure/Color) › [White Balance][White Balance] › izaberite od [Custom 1] do [Custom 3], a zatim pritisnite desnu stranu kotačića za upravljanje.
 2. Odaberite (postavljanje prilagođenog balansa bijele boje) i potom pritisnite sredinu kotačića za upravljanje.
 3. Držite proizvod tako da bijela površina potpuno prekrije okvir za snimanje balansa bijele boje, a zatim pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.
  Nakon što čujete zvuk zatvarača i pojavi se poruka [Captured the custom WB data.], prikazuju se kalibrirane vrijednosti (temperatura boje i filtar boje).
  • Položaj okvira za snimanje balansa bijele boje možete podesiti pritiskanjem gornje/donje/lijeve/desne strane upravljačkog kotačića.
  • Nakon snimanja standardne bijele boje pritiskanjem desne strane upravljačkog kotačića možete prikazati zaslon za precizno podešavanje. Precizno možete podesiti tonove boje sukladno potrebi.
  • U sljedećim slučajima se ne oglašava zvuk okidanja.
   • U načinu snimanja videozapisa
   • Kad je [Silent Mode] postavljen na [On]
 4. Pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.
  Kalibrirane vrijednosti se registriraju. Monitor se vraća na zaslon MENU uz zadržavanje memoriranih postavki prilagođenog podešavanja balansa bijele boje.
  • Registrirana postavka balansa bijele boje ostaje memorirana dok ih ne prebrišete drugom postavkom.

Note

 • Poruka [Capturing of the custom WB failed.] pokazuje kako je vrijednost u neočekivanom rasponu, primjerice kada je objekt previše živahan. Postavku možete registrirati u tom trenutku, no preporučuje se ponovno postaviti balans bijele boje. Po postavljanju vrijednosti pogreške indikator (prilagođeni balans bijele boje) na zaslonu s informacijama o snimanju postaje narančast. Indikator je bijele boje kada je zadana vrijednost u očekivanom rasponu.