Bluetooth postavke

Upravlja postavkama za povezivanje fotoaparata na pametni telefon ili Bluetooth daljinski upravljač ili ručku snimanja putem Bluetooth veze.

  1. MENU (Network) › [Bluetooth] › odaberite stavku izbornika i postavite željeni parametar.

Pojedinosti stavke izbornika

Bluetooth Function:
Postavlja se mogućnost aktivacije funkcije fotoaparata za vezu Bluetooth. (On/Off)
Pairing:
Prikazuje zaslon za uparivanje fotoaparata i pametnog telefona ili daljinskog upravljača s tehnologijom Bluetooth.
Manage Paired Device:
Omogućava vam da provjerite ili obrišete informacije o uparivanju za uređaje uparene s fotoaparatom.
Disp Device Address:
Prikazuje BD adresu fotoaparata.

Note

  • Nakon što obrišete informacije o uparivanju za fotoaparat s pametnog telefona, obrišite informacije o uparivanju za pametni telefon s fotoaparata s pomoću funkcije [Manage Paired Device].