Snimanje s pomoću dodirnih radnji (Touch Shutter)

Fotoaparat se automatski fokusira na točku koju dodirnete i snima fotografiju. Unaprijed postavite MENU (Setup) › [Touch Operation][Touch Operation] na [On].

 1. Odaberite MENU (Setup) › [Touch Operation][Touch Func. in Shooting][Touch Shutter].
  • Možete promijeniti postavku za [Touch Func. in Shooting] dodirom na /// (ikona dodirne funkcije) na zaslonu snimanja.
 2. Dodirnite subjekt koji želite fokusirati dok je ikona (okidač dodira) prikazana na gornjem desnom dijelu monitora.

  Fotoaparat se fokusira na subjekt koji ste dodirnuli, a fotografija se snima.

Note

 • Funkcija [Touch Shutter] nedostupna je u sljedećim situacijama:
  • Kad snimate filmove
  • Prilikom sporog/brzog snimanja videozapisa
  • Kad je [Focus Mode] postavljen na [Manual Focus]
  • Kad je funkcija [Focus Area] postavljena na [Spot] / [Expand Spot] / [Tracking: Spot S] / [Tracking: Spot M] / [Tracking: Spot L] / [Tracking: Expand Spot]
  • Tijekom primjene funkcije digitalnog zuma
  • Tijekom primjene funkcije [Clear Image Zoom]
 • Ako je način fokusiranja prebačen na funkciju [Manual Focus] kad je funkcija [Touch Func. in Shooting] postavljena na [Touch Shutter], vrijednost postavke za [Touch Func. in Shooting] promijenit će se na [Touch Focus].