HDMI Output Settings (videozapis)

Postavljanje videozapisa i zvuka da se emitiraju na vanjski snimač/reproduktor priključen HDMI vezom tijekom snimanja videozapisa.
Upotrijebite Premium High Speed HDMI kabel (prodaje se zasebno) za emitiranje 4K ili RAW videozapisa.

 1. MENU (Setup) › [External Output][HDMI Output Settings] › željena stavka postavke.

Pojedinosti stavke izbornika

Rec. Media dur HDMI Output:
Postavljanje snimanje videozapisa na memorijsku karticu fotoaparata tijekom HDMI izlaza.
[On]: snimanje videozapisa na memorijsku kartice fotoaparata i istovremeno emitiranje videozapisa na HDMI povezan uređaj. Dubina boje za videozapis koji se emitira temelji se na [Record Setting] pod [Movie Settings].
[Off(HDMI Only)]: ne snima videozapise na memorijsku karticu fotoaparata i emitira samo videozapise na uređaje povezane putem HDMI veze.
Output Resolution:
Postavljanje razlučivosti slike koja će se emitirati na drugi uređaj povezan putem HDMI veze kad je [Rec. Media dur HDMI Output] postavljen na [On] i [RAW Output] postavljen na [Off]. ([Auto] / [2160p] / [1080p] / [1080i])
4K Output Set.(HDMI Only):
Postavljanje brzine kadrova i dubine boje emitiranja 4K videozapisa na drugi uređaj povezan HDMI vezom kad je [Rec. Media dur HDMI Output] postavljen na [Off(HDMI Only)] i [RAW Output] postavljen na [Off]. ([60p 10bit] / [50p 10bit] / [30p 10bit] / [25p 10bit] / [24p 10bit])
RAW Output:
Postavljanje emitiranja RAW videozapisa na drugi RAW kompatibilni uređaj povezan putem HDMI veze. ([On] / [Off])
RAW Output Setting:
Postavljanje brzine kadrova kad se emitiraju RAW videozapisi na drugi RAW kompatibilni uređaj povezna putem HDMI veze. ([60p] / [50p] / [30p] / [25p] / [24p])
Time Code Output:
Postavljanje emitiranje vremenskog koda i korisničkih informacija na drugi uređaj povezan putem HDMI veze. ([On] / [Off])
Informacije o vremenskom kodu odašilju se kao digitalni podaci, a ne kao slika prikazana na zaslonu. Priključeni uređaj onda može uputiti na digitalne podatke kako bi prepoznao vremenske podatke.
REC Control:
Udaljeno postavljanje pokretanja ili zaustavljanja snimanja na vanjskom snimaču/reproduktoru rukovanjem fotoaparata kad je priključen na vanjski snimač/reproduktor. ([On] / [Off])
4ch Audio Output:
Kad snimate zvuk na 4 kanala, postavite kombinaciju audio kanala koji će se emitirati na drugi uređaj povezan putem HDMI veze.
[CH1/CH2]: emitiranje zvuka s kanala 1 na L (lijevu) stranu i s kanala 2 na D (desnu) stranu.
[CH3/CH4]: emitiranje zvuka s kanala 3 na L (lijevu) stranu i s kanala 4 na D (desnu) stranu.

Savjet

 • S [REC Control] postavljenim na [On], (STBY) se prikazuje kad naredba za snimanje spremna za slanja na vanjski snimač/reproduktor i (REC) je prikazan kad je naredba za snimanje poslana na vanjski snimač/reproduktor.
 • Čak kad reproducirate videozapis s 4 kanala na uređaj priključen na HDMI priključak fotoaparata, zvuk se emitira s postavkom [4ch Audio Output].
 • Kad se emitiraju RAW filmovi na drugi uređaj povezan HDMI kabelom, nemojte postaviti funkciju [Log Shooting] pod opcijom [Log Shooting Setting] na [Off]. Postavka za [Color Gamut] pod [Log Shooting Setting] primjenjuje se na RAW filmove koji se emitiraju putem HDMI kabela.

Note

 • RAW videozapisi ne mogu se snimati na memorijsku karticu fotoaparata.
 • Tijekom usporenog/ubrzanog snimanja [Rec. Media dur HDMI Output] je zaključan na [On] i [RAW Output] je zaključan na [Off]. Nije moguće samo emitirati 4K videozapise na uređaj priključen putem HDMI veze bez snimanja videozapisa na memorijsku karticu. Također nije moguće emitirati RAW videozapise.
 • Kad je [Rec. Media dur HDMI Output] postavljen na [Off(HDMI Only)] ili fotoaparata emitira RAW videozapise, [HDMI Info. Display] je privremeno postavljen na [Off].
 • Kad je [Rec. Media dur HDMI Output] postavljen na[Off(HDMI Only)], brojač ne napreduje (stvarno vrijeme snimanja se ne broji) dok se videozapisa snima na vanjskom snimaču/reproduktoru.
 • Kad je funkcija [Log Shooting] pod opcijom [Log Shooting Setting] postavljena na [Off], funkcija [RAW Output] je zaključana na [Off].
 • Bez obzira na postavku [Output Resolution], razlučivost HDMI izlaza je 1080 u sljedećim slučajevima*.
  • Kad funkcija [Log Shooting] pod opcijom [Log Shooting Setting] nije postavljena na [Off].
  • Kad je funkcija [Picture Profile] postavljena na PPLUT1 – PPLUT4.

  *Međutim kad je funkcija [Rec. Media dur HDMI Output] postavljena na [Off(HDMI Only)] ili je [RAW Output] postavljen na [On], filmovi se emitiraju u 4K.

 • [REC Control] se može upotrebljavati s vanjskim snimačima/reproduktorima koji podržavaju funkciju [REC Control].
 • Kad je [Time Code Output] postavljen na [Off], ne možete postaviti [REC Control].
 • Čak i kada je prikazano (REC), vanjski uređaj za snimanje/reprodukciju možda neće ispravno raditi ovisno o postavkama ili statusu uređaja za snimanje/reprodukciju. Prije upotrebe provjerite radi li ispravno vanjski snimač / uređaj za reprodukciju.
 • Kad je [Time Code Output] postavljen na [On], slike se možda neće ispravno emitirati na televizoru ili uređaju za snimanje. U tom slučaju postavite [Time Code Output] na [Off].
 • Nije moguće emitirati zvuk na 4 kanala na druge uređaje priključene putem HDMI veze.
 • Gama je zaključana na S-Log3 tijekom RAW emitiranja. Možete reproducirati kontrast jednak normalnoj gami postavljanjem [Gamma Display Assist] na [On] i [Gamma Disp. Assist Typ.] na [Auto] ili [S-Log3›709(800%)].
 • Tijekom emitiranja RAW videozapisa, ne možete upotrebljavati [Active] za [SteadyShot].