SteadyShot (fotografija)

fotografija

Određuje treba li upotrebljavati funkciju SteadyShot.

  1. MENU (Shooting) › [Image Stabilization] [SteadyShot] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Upotrebljava [SteadyShot].
Isključeno:
Ne upotrebljava funkciju [SteadyShot].

Savjet

  • Pri upotrebi tronošca i sl. obavezno isključite funkciju SteadyShot jer ona može uzrokovati pogrešku pri snimanju.
  • Ako dodijelite [SteadyShot Select] željenoj tipki s pomoću [Custom Key/Dial Set.], možete uključiti ili isključiti funkciju [SteadyShot] pritiskom na tipku.
  • Kad snimate na tamnom mjestu, ikona (SteadyShot) će možda treperiti. Preporučamo da postavite bržu brzinu okidanja smanjivanjem vrijednosti otvora blende ili prilagođavanje ISO osjetljivosti na višu vrijednost.