SteadyShot focal length (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Postavljanje informacija o fokalnoj duljini koje će se upotrijebiti za ugrađenu funkciju SteadyShot kad je [SteadyShot Adjust.] postavljen na [Manual].

  1. MENU (Shooting) › [Image Stabilization][ Focal Length] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

8mm1000mm:
Funkcija SteadyShot upotrebljava fokalnu duljinu koju postavite.
Provjerite indeks fokalne duljine na objektivu i postavite fokalnu duljinu.