Enlarge Initial Position

Postavlja početni položaj prilikom povećavanja slike tijekom reprodukcije.

  1. MENU (Playback) › [Magnification][Enlarge Initial Position] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Focused Position:
Povećava sliku od područja fokusiranja tijekom snimanja.

Center:
Povećava sliku od sredine zaslona.