Display Media Info. (fotografija/videozapis)

Prikaz broja fotografija koje se mogu snimiti i preostalo vrijeme snimanja videozapisa na memorijskoj kartici.

  1. MENU (Shooting) › [Media][Display Media Info.] › željeni utor za memorijsku karticu.