ISO Range Limit (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Kada se ISO osjetljivost podešava ručno, možete ograničiti raspon ISO osjetljivosti.

  1. MENU (Exposure/Color) › [Exposure][ISO Range Limit][Minimum] ili [Maximum] i odaberite željene vrijednosti.

Postavljanje raspona za [ISO AUTO]

Ako želite prilagoditi raspon ISO osjetljivosti koji je automatski postavljen u načinu [ISO AUTO], odaberite MENU › (Exposure/Color) › [Exposure][ISO][ISO AUTO] i pritisnite desnu stranu kotačića za upravljanje za odabir [ISO AUTO Maximum]/[ISO AUTO Minimum].

Note

  • Vrijednosti ISO osjetljivosti izvan određenog raspona postaju nedostupne. Za odabir ISO osjetljivosti izvan određenog raspona ponovno postavite [ISO Range Limit].