Metering Mode (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Odabire način mjerenja svjetla koji određuje koji dio zaslona treba mjeriti radi utvrđivanja ekspozicije.

  1. MENU (Exposure/Color) › [Metering][Metering Mode] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Višestruko:
Mjeri svjetlo na svakom pojedinačnom području nakon podjele cijelog područja na više dijelova i određuje odgovarajuću ekspoziciju cijelog zaslona (mjerenje višestrukog uzorka).
Središte:
Mjeri prosječnu svjetlinu cijelog zaslona, a pritom se koncentrira na središnji dio zaslona (mjerenje s naglaskom na središte).
Spot:
Mjeri samo unutrašnjost mjernog kruga. Način je prikladan za mjerenje svjetla na određenom dijelu cijelog zaslona. Veličinu mjernog kruga možete odabrati između [Spot: Standard] i [Spot: Large]. Položaj mjernog kruga ovisi o postavci za [Spot Metering Point].
Entire Screen Avg.:
Mjeri prosječnu svjetlinu na cijelom zaslonu. Ekspozicija će biti stabilna čak i ako se kompozicija ili položaj objekta mijenjaju.
Highlight:
Mjeri svjetlinu uz naglašavanje istaknutih područja na zaslonu. Način je prikladan za snimanje objekta uz sprječavanje prevelike ekspozicije.

Savjet

  • Točka mjerenja spota može se koordinirati s područjem fokusiranja s pomoću [Focus Point Link].
  • Kad je [Multi] odabran i [Face Priority in Multi Metering] je postavljen na [On], fotoaparat mjeri svjetlinu na temelju prepoznatih lica.
  • Kad je [Metering Mode] postavljen na [Highlight] i funkcija [D-Range Optimizer] je aktivirana, svjetlina i kontrast će biti automatski ispravljeni podjelom slike na manja područja i analizom kontrasta svjetla i sjene. Odaberite postavke prema uvjetima snimanja.

Note

  • [Metering Mode] je zaključan na [Multi] u sljedećim situacijama:
    • [Inteligentno autom.]
    • Tijekom upotrebe funkcija zumiranja koje nije optičko zumiranje.
  • Ako je u načinu [Highlight] na zaslonu dio svjetliji od objekta, on može biti taman.