Prekid veze fotoaparata s računalom

Izvršite sljedeće radnje na računalu prije isključivanja fotoaparata s računala.

 1. Pritisnite (Sigurno uklanjanje hardvera i izbacivanje medija) na programskoj traci.
 2. Kliknite prikazanu poruku.
  Sljedeće su radnje moguće nakon što dovršite gore navedene korake.
  • Odspajanje USB kabela.
  • Vađenje memorijske kartice.
  • Isključivanje fotoaparata.

Note

 • Na računalima MAC povucite i ispustite ikonu memorijske kartice ili ikonu pogona u ikonu "Smeće". Kamera će se odspojiti s računala.
 • Na nekim računalima ikona za prekid veze možda se neće prikazati. U tom slučaju možete preskočiti prethodne korake.
 • USB kabel nemojte uklanjati iz fotoaparata dok lampica za pristup svijetli. Može doći do oštećenja podataka.