Preporučeno računalno okruženje

Preporučeno računalno okruženje softvera možete potvrditi na sljedećem URL-u:
https://www.sony.net/pcenv/