Povezivanje fotoaparata i pametnog telefona bez uparivanja

Također možete upotrijebiti softver Imaging Edge Mobile povezivanjem fotoaparata i pametnog telefona putem Wi-Fi mreže bez uparivanja s pomoću Bluetooth veze.


Ako ih želite povezati bez uparivanje, morate svaki put provesti Wi-Fi vezu.
Nakon uparivanja fotoaparat i pametni telefon mogu se automatski povezati pokretanjem softvera Imaging Edge Mobile za daljnje veze. Pogledajte odjeljak „Uparivanje fotoaparata s pametnim telefonom (Smartphone Regist.) ” za uparivanje fotoaparata i pametnog telefona.


Sljedeće je postupak za povezivanje fotoaparata na pametni telefon kad prvi put instalirate softver Imaging Edge Mobile na pametni telefon.

Ikona pametnog telefona: Izvršene radnje na pametnom telefonu
Ikona fotoaparata: Izvršene radnje na fotoaparatu

 1. Ikona fotoaparata: na fotoaparatu odaberite MENU (Network) › [Smartphone Connect][Smartphone Regist.].
 2. Ikona fotoaparata: pritisnite gumb (Obriši) na fotoaparatu kako biste se prebacili na zaslon SSID i lozinke.

 3. Ikona pametnog telefona: pokrenite softver Imaging Edge Mobile na pametnom telefonu i odaberite naziv proizvoda kamere (ILME-FX30).
 4. Ikona pametnog telefona: na zaslonu pametnog telefona odaberite [Camera Connection/Registration][Connect without registering.].
 5. Ikona pametnog telefona: na zaslonu odabira fotoaparata odaberite naziv proizvoda fotoaparata (ILME-FX30).
 6. Ikona pametnog telefona: slijedite upute na zaslonu i otvorite zaslon postavki na pametnom telefonu.
 7. Ikona pametnog telefona: na zaslonu postavki Wi-Fi mreže na pametnom telefonu odaberite SSID prikazan na fotoaparatu i unesite lozinku.

  Pametni telefon će se povezati na fotoaparat.

 8. Ikona pametnog telefona: ponovno prebacite zaslon na softver Imaging Edge Mobile na pametnom telefonu i odaberite željenu funkciju.


Ako ste već upotrebljavali softver Imaging Edge Mobile na drugim fotoaparatima

Pokrenite softver Imaging Edge Mobile nakon koraka 2, a zatim odaberite opciju [Camera Connection/Registration] za prikaz zaslona odabira fotoaparata. Odaberite naziv proizvoda fotoaparata (ILME-FX30) i nastavite postupak od koraka 4.

Note

 • Budući da se Bluetooth komunikacija i Wi-Fi (2,4 GHz) odvijaju u istom frekvencijskom pojasu, može doći do ometanja radijskih valova. Ako je Wi-Fi veza nestabilna, možete je poboljšati uključenjem funkcije Bluetooth na pametnom telefonu.