Picture Profile (fotografija/film)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Omogućava vam promjenu postavki za boju, gradaciju itd.

Pojedinosti o „Profilu slike” pogledajte na
https://helpguide.sony.net/di/pp/v1/en/index.html

Iako se [Picture Profile] može upotrebljavati za fotografije i filmove, ova je funkcija prvenstveno osmišljena za filmove.

Prilagođavanje profila slike

Možete prilagoditi kvalitetu slike tako da prilagodite stavke profila slike kao što su [Gamma] i [Detail]. Prilikom postavljanja tih parametara spojite fotoaparat na TV ili monitor i prilagodite ih promatrajući sliku na zaslonu.

 1. MENU (Exposure/Color) › [Color/Tone][Picture Profile] › profil koji želite promijeniti.
 2. Pomaknite se na zaslon oznake stavke pritiskom desne/lijeve strane kotačića za upravljanje.
 3. Gornjom/donjom stranom upravljačkog kotačića odaberite stavku koju želite promijeniti.
 4. Odaberite željenu vrijednost gornjom/donjom stranom upravljačkog kotačića i pritisnite sredinu.

Upotreba unaprijed postavljenog profila slike

Zadane postavke od [PP1] do [PP11] za videozapise unaprijed su postavljene na fotoaparatu na temelju različitih uvjeta snimanja.

MENU › (Exposure/Color) › [Color/Tone][Picture Profile] › željena postavka.

PP1:
Primjer postavke s gamom za videozapise [Movie].
PP2:
Primjer postavke s gamom za fotografije [Still].
PP3:
Primjer postavke tonova prirodnih boja s gamom [ITU709].
PP4:
Primjer postavke tonova boje kompatibilnih sa standardom ITU709.
PP5:
Primjer postavke s gamom [Cine1].
PP6:
Primjer postavke s gamom [Cine2].
PP10:
Primjer postavke za snimanje HDR videozapisa s gamom [HLG2].
PP11:
Primjer postavke s pomoću game [S-Cinetone].
PPLUT1–PPLUT4 (samo za snimanje filmova):
Snima filmove kad je korisnik LUT primijenjen.


Za registraciju korisničkih LUT-ova (PPLUT1–PPLUT4)

Možete primijeniti željeni LUT na snimljene fotografije dodjelom korisničkih registriranih LUT-ova s pomoću postavljene funkcije [Manage User LUTs] na PPLUT1–PPLUT4.

Postupak postavljanja:

 1. Odaberite PPLUT1–PPLUT4 na zaslonu odabira za funkciju [Picture Profile], a zatim pritisnite desnu stranu kotačića za upravljanje.
 2. Odaberite funkciju [Basic Look] i pritisnite u sredinu.
 3. Odaberite LUT koji ćete upotrijebiti za funkciju [Basic Look] s popisa navedenih korisničkih LUT-ova.


Snimanje HDR videozapisa

Fotoaparat može snimati HDR videozapise s gamom kada su u profilu slike odabrane postavke od [HLG], [HLG1] do [HLG3]. Memorirani profil slike [PP10] obuhvaća postavku za primjer HDR snimanja. Videozapise snimljene s funkcijom [PP10] moguće je gledati s rasponom svjetline širim od uobičajenog kada se reproduciraju na televizoru s podrškom za Hybrid Log-Gamma (HLG). Na taj je način čak i scene s većim rasponom svjetline moguće snimiti i vjerno reproducirati, bez dojma preslabe ili prejake ekspozicije. HLG se primjenjuje u proizvodnji HDR televizijskog programa sukladno međunarodnoj standardnoj preporuci ITU-R BT.2100.


Stavke profila slike

Razina crne
Postavljanje razine crne boje. (–15 to +15)

Gama
Odabir gama krivulje.
Videozapis: standardna gama krivulja za videozapise
Fotografija: standardna gama krivulja za fotografije
S-Cinetone: gama krivulja napravljena kako bi se postigle kinematografske gradacije i izražajnost boja. Ova postavka omogućava snimanje s mekšom reprodukcijom boja idealnom za snimanje portreta.
Cine1: Ublažava kontrast u tamnim dijelovima i naglašava gradaciju u svijetlim dijelovima da bi se proizveo videozapis uravnoteženih boja. (ekvivalentno HG4609G33)
Cine2: Slično [Cine1], ali optimizirano za uređivanje uz videosignal do 100 %. (ekvivalentno HG4600G30)
Cine3: Pojačava kontrast svjetla i sjene više nego [Cine1] i pojačava gradaciju crne boje.
Cine4: Pojačava kontrast na tamnim dijelovima više nego [Cine3].
ITU709: gama krivulja koja odgovara ITU709.
S-Log3: Gama krivulja za [S-Log3] sa značajkama sličnijima videozapisu. Ova se postavka temelji na pretpostavci prema kojoj će se slika nakon snimanja obraditi.
HLG: Gama krivulja za HDR snimanje. Ekvivalentno HDR standardu Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT.2100.
HLG1: Gama krivulja za HDR snimanje. Naglašava smanjenje šuma. Međutim, snimanje je ograničeno na uži dinamički raspon s [HLG2] ili [HLG3].
HLG2: Gama krivulja za HDR snimanje. Omogućuje ravnotežu dinamičkog raspona i smanjenja šuma.
HLG3: Gama krivulja za HDR snimanje. Širi dinamički raspon nego [HLG2]. Međutim, može doći do povećanja šuma.
 • Funkcije [HLG1], [HLG2] i [HLG3] primjenjuju gama krivulju istih karakteristika, no svaka daje drugačiju ravnotežu dinamičkog raspona i smanjenja šuma. Svaka ima različitu maksimalnu izlaznu razinu videozapisa koje su navedene u nastavku: [HLG1]: pribl. 87 %, [HLG2]: pribl. 95 %, [HLG3]: pribl. 100 %.

Crna Gamma
Ispravljanje game na području niskog intenziteta.
Vrijednost funkcije [Black Gamma] fiksno je postavljena na "0" i nije je moguće podešavati kada je funkcija [Gamma] postavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ili [HLG3].
Raspon: Odabire raspon ispravka. (široki/srednji/uski)
Razina: Postavlja razinu ispravka. (-7 (maksimalna kompresija crne) to +7 (maksimalno rastezanje crne))

Komprimiranje
Postavlja točku i nagib komprimiranja za kompresiju video signala kako bi se spriječila prevelika ekspozicija ograničavanjem signala u područjima visokog intenziteta objekta na dinamički raspon fotoaparata.
Kad je funkcija [Gamma] postavljena na sljedeće, a funkcija [Mode] postavljena na [Auto], [Knee] nije dostupan. [Knee] se može upotrebljavati kad je funkcija [Mode] postavljena na [Manual].
 • [Still]
 • [Cine1]
 • [Cine2]
 • [Cine3]
 • [Cine4]
 • [S-Log3]
 • [HLG]
 • [HLG1]
 • [HLG2]
 • [HLG3]
Mode: Odabire automatske/ručne postavke.
 • Auto: Točka i nagib komprimiranja postavljaju se automatski.
 • Manual: Točka i nagib komprimiranja postavljaju se ručno.
Auto Set: Postavke kada je stavka [Auto] odabrana za [Mode ].
 • Max Point: Postavlja maksimalnu vrijednost točke komprimiranja. (90% do 100%)
 • Sensitivity: Postavlja osjetljivost. (High / Mid / Low)
Manual Set: Postavke kada je stavka [Manual] odabrana za [Mode].
 • Point: Postavlja točku komprimiranja. (75 % do 105 %)
 • Slope: Postavlja jačinu kompriminiranja. (-5 (blago) to +5 (strmo))

Način boje
Postavlja vrstu i razinu boja.
U načinu [Color Mode], samo su funkcije [BT.2020] i [709] dostupne kad je funkcija [Gamma] postavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2], or [HLG3].
Videozapis: Prikladne boje kada je funkcija [Gamma] postavljena na [Movie].
Fotografija: Prikladne boje kada je funkcija [Gamma] postavljena na [Still].
S-Cinetone: prikladne boje kad je [Gamma] postavljen na [S-Cinetone].
Kino: Prikladne boje kada je funkcija [Gamma] postavljena na [Cine1] ili [Cine2].
Pro: Slični tonovi boje standardnoj kvaliteti slike profesionalnih fotoaparata tvrtke Sony (kada se kombiniraju sa standardom gamma ITU709)
Matrica ITU709: Boje odgovaraju standardu ITU709 (kada se kombiniraju sa standardom gamma ITU709)
Crno-bijelo: Postavlja zasićenost na nulu za crno-bijelo snimanje.
S-Gamut3.Cine: Ova se postavka temelji na pretpostavci prema kojoj će se slika nakon snimanja obraditi. Upotrebljava se kada je funkcija [Gamma] postavljena na [S-Log3]. Ova postavka omogućuje snimanje u prostoru boje koji se jednostavno konvertira za digitalnu kinematografiju.
S-Gamut3: Ova se postavka temelji na pretpostavci prema kojoj će se slika nakon snimanja obraditi. Upotrebljava se kada je funkcija [Gamma] postavljena na [S-Log3]. Postavka omogućuje snimanje u širem prostoru boje.
BT.2020: Standardni tonovi boje kada je funkcija [Gamma] postavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ili [HLG3].
709: Tonovi boje kada je funkcija [Gamma] postavljena na [HLG], [HLG1], [HLG2] ili [HLG3], a videozapisi se snimaju s HDTV bojom (BT.709).

Zasićenost
Postavljanje zasićenosti boje. (-32 do +32)

Faza boje
Postavljanje faze boje. (-7 do +7)

Dubina boja
Postavljanje dubine boje za svaku fazu boje. Ova je funkcija učinkovitija za kromatske boje i manje učinkovita za akromatske boje. Boja izgleda tamnije kada povećavate vrijednost postavke prema pozitivnoj strani, a svjetlije kada smanjujete vrijednost prema negativnoj strani. Ova je funkcija učinkovitija čak i ako postavite funkciju [Način boje] na [Crno-bijelo].
[R] -7 (svijetlocrvena) do +7 (tamnocrvena)
[G] -7 (svijetlozelena) do +7 (tamnozelena)
[B] -7 (svijetloplava) do +7 (tamnoplava)
[C] -7 (svijetlomodra) do +7 (tamnomodra)
[M] -7 (svijetlopurpurnocrvena) do +7 (tamnopurpurnocrvena)
[Y] -7 (svijetložuta) do +7 (tamnožuta)

Detalj
Postavlja stavke za funkciju [Detail].
Razina: Postavlja razinu opcije [Detail]. (-7 do +7)
Namještanje: Sljedeći parametri mogu se odabrati ručno.
 • Način rada: Odabire automatske/ručne postavke. (Automatski (automatska optimizacija) / Ručno (pojedinosti se postavljaju ručno.))
 • Balans V/H: Postavlja okomit (V) i vodoravan (H) balans DETALJA. (-2 (otklon na okomitu (V) stranu) do +2 (otklon na vodoravnu (H) stranu))
 • Balans B/W: Odabire balans nižeg DETALJA (B) i gornjeg DETALJA (W). (Vrsta1 (otklon na donju stranu DETALJA (B)) do Vrsta5 (otklon na gornju stranu DETALJA (W)))
 • Ograničenje: Postavlja razinu ograničenja za opciju [Detail]. (od 0 (razina niskog ograničenja: vjerojatno će biti ograničeno) do 7 (visoka razina ograničenja: vjerojatno neće biti ograničeno))
 • Izoštravanje: postavlja razinu izoštravanja. (0 (plitka razina crispninga)) do 7 (duboka razina crispninga))
 • Jako osvijet. detalj: Postavlja razinu opcije [Detail] u područjima visokog intenziteta. (0 do 4)

Kopiranje postavki na drugi broj profila slike
Postavke profila slike možete kopirati na drugi broj profila slike.
MENU (Exposure/Color) › [Color/Tone][Picture Profile][Copy].

Ponovno postavljanje profila slike na zadane postavke
Profil slike moguće je ponovno postaviti na zadane postavke. Ne možete odjednom ponovno postaviti sve postavke profila slike.
MENU (Exposure/Color) › [Color/Tone][Picture Profile][Reset].

Note

 • Ako želite odabrati drukčiju postavku za videozapise i fotografije, dodajte potvrdnu kvačicu [Picture Profile] pod [Different Set for Still/Mv].
 • Ako razvijate slike RAW formata uz postavke snimanja, sljedeće se postavke ne odražavaju:
  • Razina crne
  • Crna Gamma
  • Komprimiranje
  • Dubina boja
 • Ako promijenite funkciju [Gamma], mijenja se dostupni raspon ISO vrijednosti.
 • Ovisno o postavkama game, u tamnim dijelovima može biti više šuma. To je moguće poboljšati isključenjem kompenzacije objektiva s [Off].
 • Prilikom upotrebe S-Log3 gama, buka je uočljivija u odnosu na upotrebu ostalih gama. Ako je buka i dalje dovoljno glasna nakon postupka obrade slika, može se poboljšati snimanjem sa svjetlijom postavkom. Međutim, dinamički raspon u skladu s time postaje uži kada snimate uz svjetliju postavku. Preporučujemo da unaprijed provjerite sliku probnim snimanjem prilikom upotrebe funkcije S-Log3.
 • Postavka [S-Log3] može uzrokovati pogrešku pri postavljanju prilagođene ravnoteže bijele boje. U tom slučaju izvršite prilagođeno postavljanje game koja prvo nije [S-Log3], a zatim ponovno odaberite gamu [S-Log3].
 • Postavka PPLUT1 – PPLUT4 može uzrokovati pogrešku pri postavljanju prilagođene ravnoteže bijele boje. U tom slučaju prvo izvršite prilagođeno postavljanje postavkom koja nije PPLUT1 – PPLUT4, a zatim ponovno odaberite PPLUT1 – PPLUT4.
 • Ako nagib [Slope] postavite na +5 u [Manual Set] pod [Knee], funkcija [Knee] onemogućuje se.
 • S-Gamut3.Cine i S-Gamut3 boje su ekskluzivne za tvrtku Sony. Međutim, postavka S-Gamut na ovom fotoaparatu ne podržava cijeli prostor boje S-Gamut; to je postavka kojom se postiže reprodukcija boje ekvivalentna prostoru S-Gamut.
 • [Picture Profile] je fiksiran na [Off] u sljedećim situacijama:
  • [Log Shooting] nije postavljen na [Off]