Select REC Folder

Ako je [Folder Name] pod [File/Folder Settings] postavljen na [Standard Form] i postoji 2 ili više mape, možete odabrati mapu na memorijskoj kartici na kojo želite da se slike snime.

  1. MENU (Shooting) › [File][Select REC Folder] › željena mapa.

Note

  • Ne možete odabrati mapu kad je [Folder Name] pod [File/Folder Settings] postavljen na [Date Form].
  • Ako je fotoaparat postavljen na snimanje fotografija na memorijske kartice u oba utora, možete samo odabrati zajedničku mapu za obje memorijske kartice. Ako ne postoji zajednička mapa, možete stvoriti jednu s pomoću [Create New Folder].