Video Light Mode

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Određuje postavku osvjetljenja za LED svjetlo HVL-LBPC (prodaje se zasebno).

  1. MENU (Setup) › [Setup Option][Video Light Mode] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Veza napajanja:
Svjetlo videozapisa uključuje se i isključuje sinkronizirano s uključivanjem/isključivanjem fotoaparata.
Veza za snimanje:
Svjetlo se videozapisa uključuje/isključuje sinkronizirano s pokretanjem/zaustavljanjem funkcije snimanja videozapisa.
Veza za sn. i STBY:
Svjetlo se videozapisa uključuje kada se funkcija snimanja videozapisa pokrene, a prigušuje kada funkcija snimanja nije pokrenuta (STBY).
Automatski:
Svjetlo videozapisa automatski se uključuje kada je tamno.