Auto Slow Shutter

film, ubrzano i usporeno snimanje

Postavlja želite li automatski prilagoditi brzinu okidanja prilikom snimanja videozapisa ako je objekt taman. Ova se funkcija ne može upotrebljavati tijekom usporenog/ubrzanog načina snimanja.

 1. MENU (Exposure/Color) › [Exposure][Auto Slow Shutter] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Funkcija Auto Slow Shutter primjenjuje se. Brzina zatvarača automatski se smanjuje tijekom snimanja na tamnim lokacijama. Šum u videozapisu možete smanjiti upotrebom polaganog zatvarača prilikom snimanja na tamnim lokacijama.
Isključeno:
Funkcija Auto Slow Shutter ne primjenjuje se. Snimljeni videozapis bit će tamniji nego ako odaberete [On], no možete snimati videozapise s ujednačenijim prikazom kretanja i manjom zamućenošću objekta.

Note

 • Funkcija [Auto Slow Shutter] ne radi u sljedećim uvjetima:
  • (Prioritet okidača)
  • (Ručna ekspozicija)
  • Kada stavka [ISO] nije postavljena na [ISO AUTO]
  • Kad je [Exposure Ctrl Type] postavljen na [Flexible Exp. Mode] i metoda za prilagodbu brzine okidanja je postavljena na [Manual]
  • Kad je opcija [Log Shooting] pod [Log Shooting Setting] postavljena na [Cine EI Quick] ili [Cine EI]