Enlarge Initial Mag.

Postavlja skalu početnog povećanja prilikom reprodukcije povećanih slika.

  1. MENU (Playback) › [Magnification][Enlarge Initial Mag.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Standardno. Mag.:
prikazuje sliku sa standardnim povećanjem.
Prethodno povećav.:
prikazuje sliku s prethodnim povećanjem. Prethodno povećanje je pohranjeno čak nakon što je povećan prikaz zaslona zatvoren.