Marker Display

film, ubrzano i usporeno snimanje

Tijekom snimanja videozapisa možete postaviti hoće li se prikazivati markeri na monitoru i odabrati vrstu markera.

  1. MENU (Shooting) › [Marker Display] › odaberite stavku izbornika i postavite željeni parametar.

Pojedinosti stavke izbornika

Marker Display:
Postavljanje prikaza markera. ([On] / [Off])
Center Marker:
Postavljanje prikaza središta markera u sredini zaslona snimanja. ([Off] / [On])
Aspect Marker:
Postavlja prikazivanje omjera markera. ([Off] / [9:16] / [4:5] / [1:1] / [4:3] / [13:9] / [14:9] / [15:9] / [17:9] / [1.66:1] / [1.85:1] / [1.91:1] / [2:1] / [2.35:1] / [2.39:1])
Safety Zone:
Postavlja prikaz sigurnog područja. To postaje standardni raspon koji kućni TV može primiti. ([Off] / [80%] / [90%])
Guideframe:
Određuje hoće li se okvir prikazivati. Možete potvrditi treba li objekt biti postavljen paralelno ili okomito u odnosu na tlo. ([Off] / [On])

Savjet

  • Istovremeno možete prikazati više oznaka.
  • Postavite subjekt u točku križišta [Guideframe] kako biste osigurali uravnoteženu kompoziciju.

Note

  • Markeri se prikazuju kad je način snimanja postavljen na [Movie] ili [S&Q Motion] ili tijekom snimanja videozapisa.
  • Markeri se ne mogu prikazati kada upotrebljavate [Focus Magnifier].
  • Markeri su prikazani na monitoru. (Markere ne možete reproducirati.)