File Settings

Konfiguriranje postavki za nazive datoteka snimljenih videozapisa.

 1. MENU › (Shooting) › [File][File Settings] › željena stavka postavke.

Pojedinosti stavke izbornika

File Number:
Možete odrediti kako videozapisima dodjeljivati brojeve datoteke.
[Reset]: Brojevi datoteka ne postavljaju se ponovno čak ni pri zamjeni memorijske kartice.
[Reset]: Brojevi datoteka postavljaju se ponovno pri zamjeni memorijske kartice.
Series Counter Reset:
Ponovno postavlja primijenjeni brojač serije kada je funkcija [File Number] postavljena na [Series].
File Name Format:
Možete odrediti format za nazive videozapisa.
[Standard]: Naziv datoteke snimljenog videozapisa započinje sa „C”. Primjer:
[Title]: Naziv datoteke snimljenog videozapisa postaje „Naslov + broj datoteke”.
[Date + Title]: Naziv datoteke snimljenog videozapisa postaje „Datum + naslov + broj datoteke”
[Title + Date]: Naziv datoteke snimljenog videozapisa postaje "Naslov + datum + broj datoteke”.
Title Name Settings:
Naslov možete zadati kada je format [File Name Format] postavljen na [Title], [Date + Title] ili [Title + Date].

Savjet

 • Postavke za [File Number] i [File Name Format] primjenjuju se na utore Slot 1 i Slot 2.
 • Kad je [File Number] postavljen na [Series], brojevi datoteke dodijelit će se redoslijedom diljem memorijskih kartica u utore čak ako ste prebacili postavku za [Rec. Media Settings][Recording Media] između Utora 1 i Utora 2.

Note

 • Za postavke[Title Name Settings] moguće je unijeti samo alfanumeričke znakove i simbole. Moguće je unijeti do 37 znakova.
 • Naslovi određeni postavkama [Title Name Settings] primjenjuju se samo na videozapise snimljene nakon podešavanja.
 • Ne možete postaviti kako se dodjeljuju nazivi mapa za videozapise.
 • Ako upotrebljavate SDHC memorijsku karticu, format [File Name Format] zaključan je na [Standard].
 • Ako umetnete memorijsku karticu upotrebljenu s [File Name Format] postavljenim na jedno od sljedeć na drugi uređaj, memorijska možda neće ispravno raditi.
  • [Title]
  • [Date + Title]
  • [Title + Date]
 • Ako postoje neiskorišteni brojevi zbog brisanja datoteka itd., ti će se brojevi ponovno iskoristiti kada broj datoteka videozapisa dosegne "9999".