Touch Operation

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Postavlja uključuju li se dodirne radnje na monitoru.

  1. MENU (Setup) › [Touch Operation][Touch Operation] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Aktivacija dodirnih radnji.
On: Playback Only:
Aktivacija dodirnih radnji samo tijekom reprodukcije.
Isključeno:
Deaktivacija dodirnih radnji.