Reset Transfer Status (prijenos na pametni telefon)

Možete ponovno postaviti status prijenosa fotografija koje su veće prenesene na vaš pametni telefon. Upotrijebite ovu funkciju ako želite ponovno prenijeti fotografije koje su već prenesene. Prenesene fotografije neće se obrisati čak ako ponovno postavite status prijenosa.

  1. MENU (Network) › [Smartphone Connect][Reset Transfer Status].
    • Ako pritisnete [OK] na zaslonu potvrde, sve fotografije koje su već prenesene na pametni telefon ponovno će postati neprenesene fotografije.