Audio Rec Level

film, ubrzano i usporeno snimanje

Možete prilagoditi razinu snimanja zvuka ugrađenog mikrofona i ulaza iz terminala mikrofona dok provjeravate mjerenje razine. Ova se funkcija ne može upotrebljavati tijekom usporenog/ubrzanog načina snimanja.

  1. MENU (Shooting) › [Audio Recording][Audio Rec Level].
  2. Odaberite željenu razinu desnom/lijevom stranom upravljačkog kotačića.

Pojedinosti stavke izbornika

+:
Uključuje se razina snimanja zvuka.
-:
Isključuje se razina snimanja zvuka.

Savjet

  • Kada snimate videozapise sa zvukom velike jačine, postavite [Razina snim. zvuka] na nižu razinu zvuka. To omogućuje snimanje realističnijeg zvuka. Kada snimate videozapise sa zvukom male jačine, postavite [Razina snim. zvuka] na veću razinu zvuka kako bi se zvuk lakše čuo. Provjerite da je jačina zvuka odgovarajuće razine nadziranjem jačine zvuka snimanja s priključenim slušalicama ili mjeračem razine jačine zvuka na fotoaparatu.
  • Kako biste ponovno postavili razinu snimanja zvuka na zadanu postavku, pritisnite gumb (Brisanje).

Note

  • Bez obzira na postavke [Razina snim. zvuka], graničnik uvijek radi.
  • Funkcija [Audio Rec Level] dostupna je samo kada je način snimanja postavljen na način za videozapise.