Focus Area Limit (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Prethodnim ograničavanjem vrsti dostupnih postavki područja fokusiranja možete brže odabrati postavke za [Focus Area].

  1. MENU (Focus) › [Focus Area][Focus Area Limit] › dodajte potvrdne kvačice područjima fokusiranja koje želite upotrijebiti zatim odaberite [OK].
    Kao postavke bit će dostupne vrste područja fokusiranja označene s (kvačicom).

Savjet

  • Kad dodijelite funkciju [Switch Focus Area] željenoj tipki s pomoću [Custom Key/Dial Set.] ili [Custom Key/Dial Set.], područje se fokusa mijenja svaki put kad pritisnete dodijeljenu tipku. Prethodnim ograničavanjem odabira područja fokusiranja s [Focus Area Limit] možete brže odabrati željenu postavku područja fokusiranja.

Note

  • Vrste područja fokusiranja bez kvačice nije moguće odabrati u izborniku MENU ili Fn (function). Za odabir jedne dodajte potvrdnu kvačicu s pomoću [Focus Area Limit].
  • Ako uklonite potvrdnu kvačicu za područje fokusiranja registrirano s [Switch V/H AF Area] ili [AF Area Registration], registrirane će se postavke promijeniti.