Anti-flicker Set.

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Kako bi se smanjio učinak treperenja od umjetnih izvora svjetlosti (poput fluorescentnih ili LED svjetala), možete postaviti brzinu zatvarača bolje nego inače.

Ova funkcija smanjuje razlike u ekspoziciji i tonu boje između gornjih i donjih dijelova snimke pod umjetnim izvorima svjetlosti.

 1. MENU (Shooting) › [Shutter/Silent][Anti-flicker Set.] › željena stavka postavke.

Pojedinosti stavke izbornika

Var. Shutter:
Smanjuje izgled tamnih i svijetlih sjena poput pojasa na slici finim prilagođavanjem brzine zatvarača prema učestalosti treperenja. ([On]/[Off])
[Var. Shutter] može se samo odabrati kad je fotoaparat u načinu rada ekspozicije koji omogućava ručno prilagođavanje brzine zatvarača (za fotografije i filmove).
Var. Shutter Set.:
Postavlja brzinu zatvarača kad je funkcija [Var. Shutter] postavljena na [On].
Odabire brzinu zatvarača koja smanjuje učinak treperenja tijekom provjere na monitoru. Što brže postavite brzinu zatvarača, vjerojatnije je da će postojati razlika između prikaza monitora prije snimanja i snimljene slike. Pobrinite se da je učinak treperenja smanjen na snimljenoj slici.

Savjet

 • Kad je [Var. Shutter Select] dodijeljen prilagođenoj tipki, možete uključiti i isključiti funkciju [Var. Shutter] pritiskom na tipku.
 • Kad je [Var. Shutter] postavljen na [On], nazivnik brzine zatvarača prikazan je u decimalnom formatu (brzina zatvarača visoke razlučivosti).
  Na primjer, ako je normalna brzina zatvarača postavljena na 1/250 sekundi, vrijednost će biti prikazana kao 250,6. (Brojevi se mogu razlikovati od stvarnih.)
 • Na zaslonu [Var. Shutter Set.] možete fino podesiti brzinu zatvarača visoke razlučivosti s pomoću stražnjeg kotačića ili kotačića za upravljanje prema sljedećem primjeru.
  250,6 › 253,3 › 256,0 › 258,8*
  Možete promijeniti brzinu zatvarača visoke razlučivosti na višestruku vrijednost integrala s pomoću prednjeg kotačića kao u sljedećem primjeru.
  125,3 (dvaput) ‹ 250,6 › 501,3 (1/2 puta) *

  *Brojevi se mogu razlikovati od stvarnih.

 • Kad je [Var. Shutter] postavljen na [On], brzina zatvarača visoke razlučivosti može se fino podesiti na zaslonu stanja pripravnosti snimanja. Ako želite promijeniti brzinu zatvarača visoke razlučivosti na višestruku vrijednost integrala na zaslonu stanja pripravnosti snimanja, dodijelite funkciju [Shutter Speed(step)] prilagođenoj tipki ili postavku „My Dial”.
 • Kad promijenite postavku [Var. Shutter] s opcije [On] na opciju [Off], brzina zatvarača visoke razlučivosti prebacuje se na najbližu vrijednost među normalnim vrijednostima brzine zatvarača.

Note

 • Kad je [Var. Shutter] postavljen na [On], vrijeme otpuštanja može biti dulje.
 • Čak kad je [Var. Shutter] postavljen na [On], ovisno o učestalosti izvora svjetlosti, možda neće moći postaviti odgovarajuću brzinu zatvarača i ukloniti učinak treperenja. U tom slučaju, pokušajte sljedeće.
  • Postavite sporiju brzinu zatvarača
  • Prebacite na drugu vrstu zatvarača
 • Kad pritisnete gumb zatvarača dopola, možda će se povremeno pojaviti treperenje.
 • Vrijednosti postavke brzine zatvarača visoke razlučivosti ne mogu se registrirati na [Reg. Custom Shoot Set]. Zadana vrijednost brzine zatvarača se primjenjuje.