Pregledavanje slika na TV-u putem HDMI kabela

Za pregled pohranjenih slika na ovom proizvodu s pomoću televizora, HDMI kabela (prodaje se zasebno) i televizor opremljen HDMI priključak su potrebni. Pojedinosti potražite u uputama za rad koje su priložene uz kompatibilni televizor.

 1. Isključite proizvod i TV.
 2. Priključite HDMI terminal proizvoda na HDMI priključak televizora s pomoću HDMI kabela (prodaje se zasebno).

  Upotrijebite HDMI kabel koji je kompatibilan s HDMI terminalom proizvoda i HDMI priključkom televizora.

 3. Uključite TV i prebacite ulaz.
 4. Uključite proizvod.

  Slike snimljene proizvodom prikazuju se na TV zaslonu.

 5. Odaberite sliku desnom/lijevom stranom upravljačkog kotačića.
  • Monitor ovog fotoaparata ne osvjetljuje se na zaslonu za reprodukciju.
  • Ako se zaslon za reprodukciju ne prikazuje, pritisnite tipku za reprodukciju (Playback).

Note

 • Nemojte spajati ovaj proizvod i drugi uređaj pomoću njihovih izlaznih terminala. Zbog toga može doći do kvara.
 • Neki uređaji neće raditi ispravno kada se spoje na ovaj proizvod. Primjerice, neće imati izlaz videozapisa ili zvuka.
 • Upotrijebite HDMI kabel s HDMI logotipom ili originalni kabel Sony.
 • Kad je [Time Code Output] postavljen na [On], slika se možda neće ispravno emitirati na televizoru ili uređaju za snimanje. U takvim slučajima postavite [Time Code Output] na [Off].
 • Ako se slike ispravno ne pojave na zaslonu televizora, odaberite MENU (Setup)[External Output][HDMI Resolution][2160p], [1080p] ili [1080i] u skladu s televizorom koji je priključen.
 • Kada tijekom izvoza priključkom HDMI kvalitetu slike videozapisa promijenite s 4K na HD ili obrnuto, ili promijenite broj sličica u sekundi ili prijeđete u drugi način za boju, zaslon se može zatamniti. To nije kvar.
 • Ako proizvod izvršava neželjene radnje reagirajući na daljinski upravljač televizora, odaberite MENU (Setup) › [External Output][CTRL FOR HDMI][Off].