Snimanje zvuka s pomoću XLR adaptera isporučene ručke (samo za ILME-FX30)

Ručica (isporučena) opremljena je XLR adapterom. Pričvršćivanjem ručice možete priključiti više vanjskih audiouređaja kako biste snimili zvuk.

Fotoaparat je kompatibilan s digitalnim audio sučeljem nosača za više sučelja. Ovo omogućuje fotoaparatu i XLR adapteru da komuniciraju jedan s drugim putem digitalnih signala i omogućuju snimanje zvuka s minimalnim ometanjem buke.

Prebacivanje audioulaza na ručicu

Prebacivanjem audioulaza s ugrađenog mikrofona fotoaparata na ručicu možete snimati s mikrofonom priključenim na ručicu.

 1. Postavite prekidač HANDLE AUDIO u položaj ON.
  • Ugrađeni mikrofon fotoaparata je aktiviran kad je prekidač HANDLE AUDIO postavljen na OFF.


Priključivanje vanjskog audiouređaja

Možete upotrijebiti mikrofon (prodaje se zasebno) ili vanjski audiouređaj, poput miksera zvuka, za snimanje.

 1. Priključite željeni uređaj na priključak INPUT1, INPUT2 ili INPUT3.
  • Tijekom upotrebe priključka INPUT1 ili INPUT2 priključite uređaj na priključak INPUT1.
  • Kad priključujete uređaj na priključak INPUT3, nastavite do Koraka 3.
 2. Odaberite izvor zvuka za ulaz.
  • Ovisno o priključenom uređaju na priključak INPUT1 ili INPUT2, postavite prekidač INPUT (LINE/MIC/MIC 48V) ili INPUT2 (LINE/MIC/MIC/48V) na sljedeći način:
   • LINE (standardna razina ulaza od +4 dBu (0 dBu = 0,775 Vrms)): za vanjski audiouređaj (npr. mikser zvuka)
   • MIC: za dinamički mikrofon ili mikrofon s ugrađenom baterijom
   • MIC+48V: za mikrofon kompatibilan s +48 V napajanjem (fantomsko napajanje)
 3. S pomoću prekidača INPUT SELECT odaberite audioulaz za snimanje zvuka na kanale fotoaparata.
  • Odabir priključka audioulaza na XLR adapteru (INPUT1, INPUT2 ili INPUT3) kroz će se zvuk snimiti na kanale fotoaparata.
 4. Kad je uređaj priključen na priključak INPUT1 ili INPUT2, postavite standardnu razinu ulaza mikrofona.
  • Kad je prekidač INPUT 1 (LINE/MIC/MIC+48V) ili INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) postavljen na „MIC“ ili „MIC+48V“, možete postaviti standardnu razinu ulaza s prekidačem ATT (INPUT1) ili ATT (INPUT2). Odaberite odgovarajuću razinu za osjetljivost priključenog mikrofona ili za razinu jačine zvuka audio ulaza.
   • 0 dB: standardna razina ulaza od -60dBu
    Prikladno je za snimanje s mikrofonom niske osjetljivosti prilikom pojačavanja zvukova.
   • 10 dB: standardna razina ulaza od -50dBu
    preporučena je razina ulaza za uobičajeni mikrofon.
   • 20dB: standardna razina ulaza od -40 dBu
    prikladna je za snimanje s mikrofonom visoke osjetljivosti pritom održavajući jačinu zvuka niskom.
 5. Prilagodite razinu jačine zvuka snimanja.


Smanjivanje buke s funkcijom niskopropusnosti

Smanjite neželjene zvukove, poput zvuka vjetra, zvuka ventilacije i vibracija, atenuiranjem komponenti niske frekvencije audioulaza s priključka INPUT1 ili INPUT2.

 1. Promijenite postavku prekidača LOW CUT (INPUT1) ili LOW CUT (INPUT2).
  • Odaberite „300 Hz“ ili „100 Hz“ ovisno o buci koju želite smanjiti.


Prilagodba razine jačine zvuka snimanja

Možete prilagoditi razinu jačine zvuka snimanja audioulaza s priključka INPUT1, INPUT2 ili INPUT3.

 1. Postavite prekidač AUTO/MAN(/LINK) na priključak audioulaza (INPUT1/INPUT2/INPUT3) na „MAN“.
 2. Zakrenite kotačić AUDIO LEVEL za prilagodbu jačine zvuka na odgovarajuću razinu.
  • Pobrinite se da je jačina zvuka odgovarajuće razine nadziranjem jačine zvuka snimanja s priključenim slušalicama ili mjeračem razine jačine zvuka na fotoaparatu.

Savjet

 • Za automatsku prilagodbu razine jačine zvuka snimanja postavite prekidač AUTO/MAN(/LINK) na „AUTO“. Ako je audioulaz glasan, razina jačine zvuka snimanja će se automatski smanjiti kako bi se izbjegle smetnje.
 • Za automatsku sinkronizaciju prilagodbe razine jačine zvuka snimanja audioulaza s priključka INPUT2 na priključak INPUT1 postavite prekidač AUTO/MAN/LINK (INPUT2) na „LINK“. Ova sinkronizacija je korisna za primanje zvuka putem priključaka INPUT1 i INPUT2 te snimanje zvuka u stereo zvuku. Postavljanje prekidača AUTO/MAN (INPUT1) na „MAN“ i prekidača AUTO/MAN/LINK na „LINK“ onemogućava kotačić AUDIO LEVEL za priključak INPUT2. To vam omogućava da istovremeno prilagodite razinu jačine zvuka snimanja audioulaza za priključke INPUT1 i INPUT2 s kotačićem AUDIO LEVEL za priključak INPUT1.


Odabir audioulaza za snimanje zvuka na kanale fotoaparata

S pomoću prekidača INPUT SELECT odaberite audioulaz priključka na XLR adapteru (INPUT1, INPUT 2 ili INPUT3) putem kojem će se zvuk snimiti na kanale fotoaparata.


Samo kad priključak INPUT1 ima priključen vanjski uređaj:

Postavite prekidač „IN1“. Audioulaz s priključka INPUT1 će se snimiti za CH1 i CH2 kanale na fotoaparatu.

Priključak za audioulaz Snimljeni kanal
INPUT1 CH1 i CH2


Kad priključci INPUT1 i INPUT2 imaju priključeni vanjski uređaj:

Postavite prekidač „IN1·IN2“. Audioulaz s priključka INPUT1 će se snimiti na CH1 kanal na fotoaparatu dok će se audioulaz za priključak INPUT2 snimiti za CH2 kanal.

Priključak za audioulaz Snimljeni kanal
INPUT1 CH1
INPUT2 CH2

Savjet

 • Tijekom upotrebe stereo mikrofona s dvije XLR (3-pinski, ženski) utičnice priključite utičnicu lijevog kanala na priključak INPUT1 i utičnicu desnog kanala na priključak INPUT2, a zatim postavite prekidač INPUT SELECT na „IN1·IN2“.
  Dodatno, postavljanje prekidača AUTO/MAN/LINK (INPUT2) na „LINK“ je korisno tijekom stereo snimanja budući da možete istovremeno prilagoditi razinu jačine zvuka snimanja audioulaza za priključke INPUT1 i INPUT2.


Kad priključak INPUT3 ima priključen vanjski uređaj:

Postavite prekidač na „IN3“. Stereo zvuk će se primiti putem priključka INPUT3 i zvuk lijevog kanala će se snimiti na CH1 kanal fotoaparata, a zvuk desnog kanala će se snimiti na CH2 kanal.

Priključak za audioulaz Snimljeni kanal
INPUT3 (L) CH1
INPUT3 (D) CH2


Kad priključci INPUT1, INPUT2 i INPUT3 imaju priključen vanjski uređaj za istovremeno snimanja za 4 kanala

Za snimanje audioulaza s priključka INPUT1 na CH1 kanal, audioulaza s priključka INPUT2 na CH2 kanal i audioulaza s priključka INPUT2 na CH3 i CH4 kanale fotoaparata, postavite prekidač na „IN1·IN2“.

Priključak za audioulaz Snimljeni kanal
INPUT1 CH1
INPUT2 CH2
INPUT3 (L) CH3
INPUT3 (D) CH4


Za snimanje audioulaza s priključka INPUT3 na CH 1 i CH2 kanale, audioulaza s priključka INPUT1 na CH3 kanal i audioulaza s priključka INPUT2 na CH4 kanala fotoaparata, postavite prekidač na „IN3“.

Priključak za audioulaz Snimljeni kanal
INPUT1 CH3
INPUT2 CH4
INPUT3 (L) CH1
INPUT3 (D) CH2

Note

 • Ako postoje prašina ili kapljice vode na površini mikrofona, uspješno snimanje možda neće biti moguće. Pobrinite se da očistite površinu mikrofona prije upotrebe ručice.
 • Tijekom snimanja zvukovi rada ili upravljanja fotoaparatom ili objektivom mogli bi se snimiti. Diranje ručice tijekom snimanja može izazvati buku pri snimanju.
 • Ako je mikrofon na ručici u blizini zvučnika, mogle bi se pojaviti zvučne povratne informacije. U tom slučaju odmaknite ručicu od zvučnika kako biste omogućili maksimalnu udaljenost između mikrofona i zvučnika ili smanjite jačinu zvuka zvučnika.
 • Kad je mikro USB kabel priključen na ručicu, upotreba XLR adaptera može utjecati na njezin rad.
 • Upotreba XLR adaptera u blizini radiotornja može uzrokovati statičku buku u snimkama. Prije snimanja fotoaparatom pobrinite se da niste u blizini radiotornja.
 • Čak ako je prekidač HANDLE AUDIO postavljen na ON, zvuk s XLR adaptera se ne može snimiti dok je vanjski mikrofon priključen na fotoaparat.
 • Ne možete prilagoditi razinu jačine zvuka snimanja za vanjske audiouređaje priključene na XLR adapter.
 • Dok traje snimanje, nemojte mijenjate postavke prekidača INPUT1 ili INPUT2.
 • Prije priključivanja/isključivanja vanjskog mikrofona ili uređaja na/s priključaka INPUT1 ili INPUT2 pobrinite se da postavite prekidač INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) ili INPUT2 (LINE/MIC/MICE/MIC+48) u neki drugi položaj osim „MIC+48V“. Priključivanje/isključivanje kabela u/s vanjskog mikrofona ili uređaja dok je prekidač postavljen na „MIC+48“ može uzrokovati glasne zvukove ili kvar uređaja.
 • Prije pričvršćivanja/uklanjanja mikrofona (prodaje se zasebno) na/s adaptera, pobrinite se postavite prekidač INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) na položaj koji nije „MIC+48V“. Dok je prekidač postavljen na „MIC+48V“, priključivanje/isključivanje kabela u/s mikrofona može uzrokovati glasnu buku ili kvar mikrofona.
 • Ako se čuje primjetan zvuk koji dolazi iz priključaka bez uređaja priključenih na njih, postavite prekidač INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) ili INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) na „LINE“.
 • Kad je prekidač INPUT1 (LINE/MIC/MIC+48V) ili INPUT2 (LINE/MIC/MIC+48V) postavljen na „LINE“, standardna razina ulaza zaključana je na +40 dBu. Standardna razina ulaza se ne mijenja u skladu s postavkom prekidača ATT.