Lens Compensation (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Kompenzira sjenčanje u uglovima zaslona ili smetnje na zaslonu, ili smanjuje odstupanja boje u uglovima zaslona koje uzrokuje karakteristike pojedinih objektiva.

  1. MENU (Shooting) › [Image Quality/Rec][Lens Compensation] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Shading Comp.:
Postavlja automatsku kompenzaciju tame u uglovima zaslona. ([Auto]/[Off])
Chromatic Aberration Comp.:
Postavlja automatsko smanjenje odstupanja boje u uglovima zaslona. ([Auto]/[Off])
Distortion Comp.:
Postavlja automatsku kompenzaciju smetnji u uglovima zaslona. ([Auto]/[Off])
Breathing Comp. (samo tijekom snimanja filmova):
Postavlja hoće li se automatski kompenzirati fenomen pri kojem se kut prikaza mijenja u skladu s udaljenosti fokusiranja tijekom snimanja filmova. ([Uključeno]/[Isključeno])

Note

  • Ova funkcija dostupna je samo kada upotrebljavate objektive koji omogućuju automatsku kompenzaciju.
  • Ovisno o vrsti objektiva, tamu u kutovima zaslona možda nije moguće ispraviti funkcijom [Shading Comp.].
  • Ovisno o postavljenom objektivu, funkcija [Distortion Comp.] nepromjenjivo je postavljena na [Auto] i nije je moguće isključiti s [Off].
  • Ako je [SteadyShot] postavljen na [Active] u načinu snimanja videozapisa, [Distortion Comp.] će biti zaključan na [Auto].
  • Kad je funkcija [Breathing Comp.] postavljena na [On], kut prikaza i kvaliteta slike će se blago promijeniti.
  • Ovisno o objektivu promjene kuta prikaza možda se neće u potpunosti kompenzirati čak kad je funkcija [Breathing Comp.] postavljena na [On].