DISP (Screen Disp) Set

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Omogućuje postavljanje načina zaslonskog prikaza koji se mogu odabrati pomoću tipke DISP (postavka prikaza) u načinu snimanja.

  1. MENU (Setup) › [Operation Customize][DISP (Screen Disp) Set] › željena postavka › [Enter].
    Označene stavke s pomoću (kvačica) su dostupne.

Pojedinosti stavke izbornika

Display All Info. :
Prikazuje informacije o snimanju.
No Disp. Info. :
Ne prikazuje informacije o snimanju.
Histogram:
Grafički prikazuje distribuciju svjetline.
Level :
Pokazuje je li proizvod niveliran u smjeru naprijed-natrag (A) te vodoravno (B). Kada je proizvod poravnat u svim smjerovima, indikator postaje zelen.

Prikaz razine

Note

  • Ako proizvod nagnete naprijed ili unatrag za veliki kut, pogreška nivelacije bit će velika.
  • Proizvod može imati marginu za pogrešku od gotovo ±1°, čak i kada nagib ispravlja niveliranje.