Live View Display Set.

fotografija

Postavljanje prikaza slika promijenjenih s efektima kompenzacije ekspozicije, ravnoteže bijele boje, [Creative Look] itd. na zaslonu.

  1. MENU (Shooting) › [Shooting Display][Live View Display Set.] › željena stavka postavke.

Pojedinosti stavke izbornika

Live View Display:
Postavljanje odraza svih postavki snimanja na monitoru i prikaza Live View u uvjetima koji su blizu tome kako će slike izgledati kad se postavke primjene ili prikažu u prikazu Live View bez da odražavaju postavke. ([Setting Effect ON] / [Setting Effect OFF])
Ako odaberete [Setting Effect OFF], lako možete provjeriti kompoziciju čak ako je snimanje s kompozicijom slike u prikazu Live View.
Frame Rate Low Limit:
Postavljanje zadržavanja brzine kadra prikaza Live View da ne postane preniska. ([On] / [Off])
Ako odaberete [On], brzina kadrova prikaza Live View neće postati sporija čak ako snimate na tamnijem mjestu, ali prikaz Live View će možda postati tamniji.

Savjet

  • Ako odaberete [Setting Effect OFF], prikaz Live View će uvijek biti prikazan s prikladnom svjetlinom čak ako je načinu [Manual Exposure].
  • Kada je odabrana funkcija [Setting Effect OFF], na zaslonu prikaza uživo Live View prikazuje se ikona (PRIKAZ).

Note

  • Funkciju [Live View Display] nije moguće isključiti sa [Setting Effect OFF] u sljedećim načinima snimanja:
    • [Inteligentno autom.]
  • Ako snimate filmove u načinu snimanja fotografije, postavke snimanja odrazit će se u prikazu uživo čak kad je funkcija [Live View Display] postavljena na [Setting Effect OFF].
  • Kada se [Live View Display] postavi na [Setting Effect OFF], svjetlina snimljene slike neće biti ista kao ona koja se vidi na Prikazu uživo.