Face/Eye Frame Disp. (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Postavljanje prikaza okvira za otkrivanje lica/oka kada se otkrije lice ili oči.

  1. MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Face/Eye Frame Disp.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Prikaz okvira prepoznavanja kad je lice ili oko prepoznato.
Isključeno:
Ne prikazuje okvir prepoznavanja kad se prepozna lice ili oko.


Okvir za otkrivanje lica

Kad fotoaparat prepozna lice, pojavljuje se sivi okvir za prepoznavanje lica. Boja okvira bit će crvenkasta ljubičasta ako je prepoznato lice registrirano s pomoću funkcije [Face Memory].
Okvir prepoznavanja lica postaje bijel kad je lice prepoznato unutar ili oko područja fokusiranja i fotoaparat određuje da je automatsko fokusiranje omogućeno.


Okvir za otkrivanje oka

Pojavljuje se okvir prepoznavanja bijelog oka kad je oko prepoznato i fotoaparat određuje da je automatsko fokusiranje moguće.

Okvir prepoznavanja oka je prikazan kako slijedi kad je [Face/Eye Subject] postavljen na [Animal] ili [Bird].

Ilustracija prikazuje okvir prepoznavanja oka na životinji

Savjet

  • Ako želite uklanjanje okvira za otkrivanje lica ili oka u određenom razdoblju nakon fokusiranja fotoaparata na lice ili oko, uključite funkciju brisanja područja automatskog fokusiranja [AF Area Auto Clear] postavljanjem na [On].

Note

  • Ako se subjekt ili fotoaparat previše pomiču, kadar otkrivanja možda neće ispravno prikazati subjekt.
  • Okvir za otkrivanje očiju ne prikazuje se kada je funkcija automatskog fokusiranja očiju Eye AF nedostupna.
  • Čak ako je [Face/Eye Frame Disp.] postavljen na [Off], zeleni kadar fokusiranja će se pojaviti preko lica ili očiju koje su u fokusu kad pritisnete gumb okidanja dopola itd.