Reprodukcija slika na zaslonu indeksa slika (Image Index)

U načinu reprodukcije možete prikazati više slika istodobno.

  1. Pomičite ručicu W/T (zumiranje) prema strani sa slovom W dok se slika reproducira.
  2. Odaberite sliku pritiskanjem gornje/donje/desne/lijeve strane upravljačkog kotačića ili okretanjem upravljačkog kotačića.

Promjena broja prikazanih slika

MENU(Playback) › [Playback Option][Image Index] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

9 Images/25 Images


Vraćanje na pojedinačnu reprodukciju slika

Odaberite željenu sliku i pritisnite sredinu upravljačkog kotačića.

Brzo prikazivanje željene slike

Upravljačkim kotačićem odaberite traku lijevo od zaslona indeksa slika, a zatim pritisnite gornju/donju stranu upravljačkog kotačića. Dok je odabrana traka, možete prikazati zaslon kalendara ili zaslon za odabir mape pritiskom sredine. Osim toga, možete promijeniti način prikaza odabirući ikonu.