Release w/o Card

fotografija

Određuje je li moguće otpuštanje zatvarača kada memorijska kartica nije umetnuta.

  1. MENU (Shooting) › [Shutter/Silent][Release w/o Card] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Omogući:
Otpušta zatvarač čak i kada memorijska kartica nije umetnuta.
Onemogući:
Ne otpušta zatvarač kada memorijska kartica nije umetnuta.

Note

  • Kada memorijska kartica nije umetnuta, slike se ne spremaju.
  • Zadana je postavka [Enable]. Preporučujemo da prije samog snimanja odaberete [Disable].