Vodič kroz fotoap.

[In-Camera Guide] prikazuje opise stavki izbornika MENU, stavke funkcije Fn (Function) i postavke.

  1. Odaberite MENU ili stavku Fn za koje želite pregledati opis i pritisnite tipku za brisanje (Delete) (A).

    Na slici se prikazuje položaj gumba za brisanje

    Prikazuju se opisi stavki.