Rec. Media Settings (fotografija/videozapis): Auto Switch Media

Ako na memorijskoj kartici ponestane prostora ili ako ste zaboravili umetnuti memorijsku karticu u utor za memorijsku karticu, slike možete snimati na drugu memorijsku karticu.

  1. MENU (Shooting) › [Media][Rec. Media Settings][Auto Switch Media] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Fotoaparat automatski pokreće snimanje na drugu memorijsku karticu kada na upotrebljavanoj memorijskoj kartici ponestane prostora ili ako ste zaboravili umetnuti memorijsku karticu.
Isključeno:
Fotoaparat ne izvodi [Auto Switch Media].


Način na koji fotoaparat zamjenjuje upotrebljavani utor za memorijsku karticu

Kad se istovremeno snimaju fotografije i filmovi na jednu memorijsku karticu:

Kad se fotografije ne mogu snimiti na memorijsku karticu u upotrebi, postavke za funkcije [Recording Media] i [Recording Media] automatski se mijenjaju i fotografije se snimaju na drugu memorijsku karticu.

Nakon ispunjavanja druge memorijske kartice poslije zamjene, fotoaparat ponovno počinje snimati u prethodni utor.


Primjer: kad su funkcije [Recording Media] i [Recording Media] pod opcijom [Rec. Media Settings] postavljene na [Slot 1]

Ilustracija prikazuje kako se odredište snimanja može promijeniti na utor 1 i utor 2

Sivi dio ilustracije: snimljene slike

(A): snimanje slike na memorijsku karticu više nije moguće (zbog nedostatka prostora itd.).

(B): memorijska je kartica zamijenjena s karticom na koju se može snimati.Kada se ista slika istovremeno snima na dvije memorijske kartice:

  • [Recording Media] ili [Recording Media] pod [Rec. Media Settings] postavljen na [Simult. Recording].

Nakon što se memorijska kartica napuni, fotografije se snimaju na drugu karticu.
Kad zamijenite memorijsku karticu ispunjene memorije s memorijskom karticom na koju se može snimati, fotoaparat opet može istovremeno snimati fotografije s pomoću odabrane postavke.


Primjer: [Recording Media] i [Recording Media] su postavljeni na [Simult. Recording]

Ilustracija prikazuje kako se odredište snimanja može promijeniti na utor 1 i utor 2

Sivi dio ilustracije: istovremeno je snimanje dostupno.

Svjetlosivi dio ilustracije.: ista se slika ne može istovremeno snimiti.

(A): snimanje slike na memorijsku karticu više nije moguće (zbog nedostatka prostora itd.).

(B): umetnuta je memorijska kartica na koju se može snimati.Kad snimate slike odvojeno na dvije memorijske kartice u RAW i JPEG/HEIF formatima:

  • Kad je funkcija [Recording Media] pod opcijom [Rec. Media Settings] postavljena na [Sort Recording]

Kad se memorijska kartica napuni, fotoaparat počinje snimati na drugu memorijsku karticu u RAW i JPEG/HEIF formatima.
Kad zamijenite punu memorijsku karticu memorijskom karticom na koju se može snimati, fotoaparat ponovno može zasebno snimati obje vrste fotografija s pomoću odabrane postavke.


Primjer: kad je funkcija [File Format] za Utor 1 postavljena na [RAW] i funkcija [File Format] za Utor 2 postavljena na [JPEG]

Ilustracija prikazuje kako se odredište snimanja može promijeniti na utor 1 i utor 2

Sivi dio ilustracije: slike se raspoređuju prema formatu datoteke.

Svjetlosivi dio ilustracije.: slike se ne mogu rasporediti.

(A): snimanje slike na memorijsku karticu više nije moguće (zbog nedostatka prostora itd.).

(B): umetnuta je memorijska kartica na koju se može snimati.

Savjet

  • Slike se snimaju na memorijsku karticu u utoru koji se na monitoru prikazuje sa simbolom strelice. Nakon što fotoaparat zamjeni utor funkcijom [Auto Switch Media], memorijsku karticu u prethodnom utoru zamijenite s memorijskom karticom na koju je moguće snimati.
  • Kad snimate fotografije i filmove na jednu memorijsku karticu, postavke za funkcije [Recording Media] i [Recording Media] automatski se mijenjaju kad se utor promijeni. Ako želite snimati na utor u upotrebi prije prebacivanja, odaberite željeni utor s pomoću funkcije [Recording Media]/[Recording Media].
  • Ako želite snimati s pomoću postavki za funkcije [Recording Media] i [Recording Media], postavite funkciju [Auto Switch Media] na [Off].