Odabir područja fokusa (Focus Area)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Postavite vrstu kadra za izoštravanje ako snimate s uključenim automatskim izoštravanjem. Vrstu odaberite ovisno o objektu.

 1. MENU (Focus) › [Focus Area][Focus Area] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Wide:
Automatski izoštrava objekt koji pokriva čitav zaslon. Kada pritisnite tipku zatvarača do pola u načinu snimanja fotografija, zeleni okvir prikazuje se oko područja koje je izoštreno.

Zone:
Odaberite zonu na monitoru koju želite izoštriti i proizvod će automatski odabrati područje izoštravanja.

Center Fix:
Automatski izoštrava objekt na sredini slike. Koristite zajedno s funkcijom zaključavanja izoštravanja za kreiranje željene kompozicije.

Spot: S/Spot: M/Spot: L:
Omogućuje vam da premjestite okvir izoštravanja na željeno mjesto na zaslonu te da izoštrite iznimno maleni objekt na malom području.

Expand Spot:
Ako proizvod ne može fokusirati na pojedinačnu odabranu točku, upotrebljava točke fokusa oko [Spot] kao sekundarnog područja prioriteta za fokusiranje.

Tracking:
Postavka je dostupna samo kad je [Focus Mode] postavljen na [Continuous AF]. Kada je tipka zatvarača pritisnuta dopola i zadržana u tom položaju, proizvod prati objekt unutar odabranog područja automatskog izoštravanja. Postavite pokazivač na [Tracking] na zaslonu postavki [Focus Area], a zatim odaberite željeno područje za početak praćenja s pomoću lijeve/desne strane kotačića za upravljanje. Također možete pomaknuti područje početka praćenja na željenu točku određivanjem područja kao [Tracking: Zone], [Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L] ili [Tracking: Expand Spot].


Note

 • [Focus Area] je zaključan na [Wide] u sljedećim situacijama:
  • [Inteligentno autom.]
 • Područje fokusa možda neće zasvijetliti kad je gumb zatvarača u potpunosti pritisnut.
 • Kad je način snimanja postavljen na [Movie] ili [S&Q Motion] ili tijekom snimanja videozapisa, [Tracking] se ne može izabrati za [Focus Area].


Primjeri prikaza kadra za fokusiranje

Kadar za fokusiranje razlikuje se kako slijedi.


Prilikom fokusiranja na veće područje

Primjer kadra za fokusiranje prilikom fokusiranja na veće područje

Prilikom fokusiranja na manje područje

Primjer kadra za fokusiranje prilikom fokusiranja na manje područje

 • Kad je [Focus Area] postavljen na [Wide] ili [Zone], kadar fokusiranja će se prebaciti na „Tijekom fokusiranja na velikom području” i „Tijekom fokusiranja na manjem području” ovisno o subjektu ili situaciji.
 • Kada postavite objektiv A-mount s adapterom za postavljanje (LA-EA3 ili LA-EA5) (prodaju se zasebno), može se prikazati okvir za fokusiranje za „Prilikom fokusiranja na manje područje”.

Ako se izoštravanje postiže automatski na temelju cijelog raspona monitora

Primjer kadra za fokusiranje ako se fokusiranje postiže automatski na temelju cijelog raspona monitora

 • Kad upotrebljavate funkciju za zumiranje osim optičkog zumiranja, postavka [Focus Area] je onemogućena i okvir za fokusiranje je prikazan na točkastoj liniji. AF funkcionira tako da je prioritet na i oko središnjeg područja.


Pomicanje područja izoštravanja

 • Možete pomaknuti područje fokusiranja rukovanjem višestrukog birača kad je [Focus Area] postavljen na sljedeće parametre:
  • [Zone]
  • [Spot: S]/[Spot: M]/[Spot: L]
  • [Expand Spot]
  • [Tracking: Zone]
  • [Tracking: Spot S]/[Tracking: Spot M]/[Tracking: Spot L]
  • [Tracking: Expand Spot]

  Ako [Focus Standard] unaprijed dodijelite sredini višestrukog birača, okvir za fokusiranje možete vratiti u središte monitora pritiskom sredine višestrukog birača.

Savjet

 • Kad je [Focus Area] postavljen na [Spot] ili [Expand Spot], možete pomaknuti kadar za fokusiranje na veliku udaljenost s višestrukim biračem postavljanjem [AF Frame Move Amt] na [Large].
 • Kadar za fokusiranje možete brzo pomaknuti tako da ga dodirnete i povučete na monitoru. Unaprijed postavite [Touch Operation] na [On] i postavite [Touch Func. in Shooting] na [Touch Focus].


Za privremeno praćenje subjekta tijekom snimanja fotografija (Tracking On)

Možete privremeno promijeniti postavku za [Focus Area] na [Tracking] dok pritisnete i držite prilagodljivu tipku kojoj ste unaprijed dodijelili [Tracking On]. Postavka [Focus Area] prije uključivanja [Tracking On] prebacit će se na jednaku postavku [Tracking].

Primjer:

[Focus Area] prije nego što aktivirate [Tracking On] [Focus Area] dok je [Tracking On] aktivan
[Wide] [Tracking: Wide]
[Spot: S] [Tracking: Spot S]
[Expand Spot] [Tracking: Expand Spot]


Phase detection AF

Ako se točke AF-a otkrivanja faze nalaze u području automatskog izoštravanja, proizvod će kombinirati automatsko izoštravanje otkrivanja faze i kontrasta.

Note

 • Otkrivanje faze AF je dostupan samo kad je pričvršćen kompatibilni objektiv. Ako upotrebljavate objekt koji ne podržava AF otkrivanje faze, ne možete upotrebljavati sljedeće funkcije.

  • [Automatic AF]
  • [AF Tracking Sensitivity]
  • [AF Subj. Shift Sensitivity]
  • [AF Transition Speed]

  Osim toga, čak i ako ste prethodno nabavili odgovarajući objektiv, AF otkrivanje otklona možda neće raditi ako ne nadogradite objektiv.