Right/Left Eye Select (fotografija/videozapis)

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Postavljanje fokusa na lijevo ili desno oko kad je [Face/Eye Subject] postavljen na [Human] ili [Animal].

  1. MENU (Focus) › [Face/Eye AF][Right/Left Eye Select] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Automatski:
Fotoaparat automatski prepoznaje lijevo ili desno oko.
Right Eye:
Otkriva se desno oko objekta (iz perspektive fotografa, oko na lijevoj strani).
Left Eye:
Otkriva se lijevo oko objekta (iz perspektive fotografa, oko na desnoj strani).


[Switch Right/Left Eye] s prilagodljivom tipkom

Također možete prebaciti oko koje će se prepoznati pritiskom na prilagođenu tipku.

Kad je [Right/Left Eye Select] postavljen na [Right Eye] ili [Left Eye], možete prebaciti oko koje će se prepoznati pritiskom na prilagođenu tipku kojoj ste dodijelili funkciju [Switch Right/Left Eye].

Kad je [Right/Left Eye Select] postavljen na [Auto], možete privremeno prebaciti oko koje će se prepoznati pritiskom na prilagodljivu tipku kojoj ste dodijelili funkciju [Switch Right/Left Eye].

Privremena dodjela lijevo/desno kada provedete sljedeće radnje itd. Fotoaparat se vraća na automatsko otkrivanje oka.

  • Pritiskanje sredine upravljačkog kotačića
  • Pritiskanje sredine višestrukog birača
  • Prestanak pritiskanja tipke okidača do pola (samo tijekom snimanja fotografije)
  • Prestanak pritiskanja prilagodljive tipke kojoj je dodijeljena funkcija [AF On] ili [Eye AF] (samo tijekom snimanja fotografije)
  • Pritiskom na gumb MENU

Savjet

  • Kad je [Face/Eye Frame Disp.] postavljen na [On], okvir prepoznavanja oka pojavljuje se oko oka koje ste odabrali s pomoću [Right/Left Eye Select] ili [Switch Right/Left Eye] s prilagodljivom tipkom.