Delete confirm.

Na zaslonu za potvrdu odaberite postavlja li se zadano funkcija za brisanje [Delete] ili prekid [Cancel].

  1. MENU (Playback) › [Delete][Delete confirm.] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

"Delete" first:
[Delete] postavljena je kao zadana postavka.

"Cancel" first:
postavka [Cancel] odabrana je kao zadana postavka.