Memory/Recall Media

fotografija, film, ubrzano/usporeno snimanje

Odabir utora za memorijsku karticu s koje se pozivaju postavke ili na koju se registriraju za M1 do M4.

  1. MENU (Shooting) › [Shooting Mode][Memory/Recall Media] › željeni utor.

Pojedinosti stavke izbornika

Slot 1:
Odabir utora 1.
Slot 2:
Odabir utora 2.