Upotreba tipkovnice

Kada je potreban ručni unos znaka, na zaslonu se prikazuje tipkovnica. Za primjere funkcija koje upotrebljavaju tipkovnicu pogledajte „Povezanu temu” na dnu ove stranice.

 1. Okvir unosa
  Prikazuju se znakovi koje ste unijeli.
 2. Zamjena vrsta znakova
  Svakim pritiskom ove tipke mijenja se vrsta znakova: slova abecede, brojeva i simbola.
 3. Tipkovnica
  Svakim pritiskom tipke redom se prikazuju pripadajući simboli. Za prebacivanje slova u velika ili mala pritisnite (strelica prema gore).
 4. (Lijeva strelica)
  Pomicanje pokazivača ulijevo u okviru za ulaz.
 5. (Desna strelica)
  Pomicanje pokazivača udesno u okviru za ulaz. Tipka se također upotrebljava za dovršetak unosa znakova koji će se urediti i pomaknuti na sljedeći znak.
 6. (Brisanje)
  Brisanje znaka koji prethodi pokazivaču.
 7. (Strelica prema gore)
  Prebacivanje slova na velika i mala.
 8. (Razmaknica)
  Unosi razmak.
 9. OK
  Pritisnite ovu tipku nakon unosa znakova za dovršetak unesenih znakova.


Postupak za unos abecednih znakova objašnjen je u nastavku.

 1. Upotrijebite kotačić za upravljanje za pomicanje pokazivača na željenu tipku.
  • Svaki put kad pritisnete u sredinu kotačića za upravljanje, znakovi se promijene.
  • Za prebacivanje slova u velika ili mala pritisnite (Strelica prema gore).
 2. Kad se znak koji želite unijeti pojavi, pritisnite (Desna strelica) za potvrđivanje znaka.
  • Provjerite jeste li potvrdili svaki znak. Ako znak nije potvrđen, ne možete unijeti sljedeći znak.
  • Ako ne pritisnete (Desna strelica), uneseni znak će se automatski potvrditi unutar nekoliko sekundi.
 3. Nakon što unesete sve znakove, pritisnite [OK] za dovršetak unesenih znakova.
  • Za otkazivanje unosa odaberite [Cancel].