AF Area Auto Clear

fotografija

Postavlja hoće li se područje fokusa cijelo vrijeme prikazivati ili automatski nestati ubrzo nakon što se fokus postigne kad je funkcija [Focus Mode] postavljena na [Single-shot AF].

  1. MENU (Focus) › [Focus Area][AF Area Auto Clear] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

On:
Područje izoštravanja automatski nestaje ubrzo nakon postizanja izoštravanja.
Isključeno:
Područje izoštravanja prikazuje se cijelo vrijeme.