SteadyShot (videozapis)

film, ubrzano i usporeno snimanje

Postavlja efekt [SteadyShot] kod snimanja videozapisa.

  1. MENU (Shooting) › [Image Stabilization][SteadyShot] › željena postavka.

Pojedinosti stavke izbornika

Aktivirano:
Osigurava snažniji efekt SteadyShot.
Standardno:
Smanjuje trešnju fotoaparata u stabilnim uvjetima snimanja videozapisa.
Isključeno:
Ne upotrebljava funkciju [SteadyShot].

Note

  • Pri upotrebi tronošca i sl. obavezno isključite funkciju SteadyShot jer ona može uzrokovati pogrešku pri snimanju.
  • Ako promijenite postavku za [SteadyShot], promijenit će se kut prikaza. Kad je [SteadyShot] postavljen na [Active], kut gledišta postaje uži.
  • U sljedećim situacijama [Active] se ne može odabrati:
    • Za normalne videozapise: kad je [Rec Frame Rate] postavljen na [120p]/[100p] ili više
      Za usporeno/ubrzano snimanje: kad je [Frame Rate] postavljen na [120fps]/[100fps] ili više