Interval Shoot Func.

fotografija

Automatski možete snimiti niz fotografija s unaprijed zadanim intervalom i brojem snimaka (Interval shooting). Možete izraditi film s ubrzanim protokom vremena iz fotografija izrađenih intervalnim snimanjem s pomoću računalnog softvera Imaging Edge Desktop (Viewer). Videozapis od fotografija ne možete napraviti na fotoaparatu.


Za pojedinosti o filmovima s ubrzanim protokom vremena pogledajte web-mjesto podrške za softver Imaging Edge Desktop.

https://www.sony.net/disoft/help/

 1. MENU (Shooting) › [Drive Mode][Interval Shoot Func.][Interval Shooting][On].
 2. MENU (Shooting) › [Drive Mode][Interval Shoot Func.] › odaberite stavku za postavljanje, a zatim odaberite željenu postavku.
 3. Pritisnite tipku okidača.

  Snimanje započinje nakon isteka vremena postavljenog za funkciju [Shooting Start Time].

  • Kada se dovrši broj snimaka postavljen za [Number of Shots], fotoaparat se vraća na zaslon u stanju mirovanja za snimanje s intervalima.

Pojedinosti stavke izbornika

Interval Shooting:
Postavlja provođenje snimanja u intervalima. ([Off]/[On])
Shooting Start Time:
Postavlja vrijeme između pritiska tipke okidača i početka snimanja s intervalima. (1 sekunda do 99 minuta i 59 sekundi)
Shooting Interval:
Postavlja interval snimanja (vrijeme od početka jedne ekspozicije do početka ekspozicije za sljedeće snimanje). (1 sekunda do 60 sekundi)
Number of Shots:
Postavlja broj snimaka za snimanje s intervalima. (1 snimka do 9999 snimki)
AE Tracking Sensitivity:
Postavlja osjetljivost praćenja automatske ekspozicije prema promjeni osvjetljenja tijekom snimanja s intervalima. Ako odaberete [Low], promjene ekspozicije tijekom snimanja s intervalima bit će uglađenije. ([High]/[Mid]/[Low])
Shoot Interval Priority:
Postavlja dodjeljuje li se ili ne dodjeljuje prioritet intervalu za snimanje kada je način za ekspoziciju [Program Auto] ili [Aperture Priority], a brzina okidača postane dulja od vremena postavljenog za [Shooting Interval]. ([Off]/[On])

Savjet

 • Ako tijekom snimanja s intervalima pritisnete tipku okidača, snimanje s intervalima završava, a fotoaparat se vraća na zaslon u stanju mirovanja za snimanje s intervalima.
 • Za povratak u normalan način snimanja postavite [Interval Shooting] na [Off].
 • Ako u trenutku početka snimanja pritisnete tipku kojoj je dodijeljena jedna od sljedećih funkcija, ona ostaje uključena tijekom snimanja s intervalima čak i ako tipku ne držite pritisnutom.
  • [AEL hold]
  • [ AEL hold]
  • [AF/MF Selector Hold]
  • [Regist. AF Area hold]
  • [AWB Lock Hold]
 • Ako [Display as Group] postavite na [On], fotografije snimljene funkcijom snimanja s intervalom prikazivat će se u grupama.
 • Fotografije snimljene snimanjem s intervalom mogu se neprekidno reproducirati na fotoaparatu. Ako želite napraviti videozapis iz fotografija, možete pregledati rezultat.

Note

 • Ovisno o preostaloj razini baterije i dostupnom slobodnom prostoru na mediju za snimanje, možda nećete moći snimiti zadani broj slika. Tijekom snimanja napajajte USB kabelom te koristite memorijsku karticu s dovoljno prostora.
 • Kada je interval snimanja kratak, fotoaparat se lako može zagrijati. Ovisno o temperaturi okoline, možda nećete moći snimiti zadani broj slika jer fotoaparat može prekinuti snimanje radi zaštite opreme.
 • Tijekom snimanja s intervalima (uključujući vrijeme između pritiskanja tipke okidača i početka snimanja), ne možete koristiti posebni zaslon za postavljanje snimanja ili zaslon MENU. Međutim, neke postavke poput brzine okidača možete podesiti prilagođenim ili upravljačkim kotačićem.
 • Tijekom snimanja s intervalima ne prikazuje se automatski pregled.
 • Snimanje sa intervalima nedostupno je u sljedećim situacijama:
  • Način snimanja je postavljen na [Intelligent Auto]